Bakterijska oglata listna pegavost bučnic

Kazalo: Bakterijska oglata listna pegavost bučnic

Pseudomonas syringae pv. lachymans

Janja Lamovšek; februar 2021

Uvod

Bakterijsko oglato listno pegavost bučnic povzročajo bakterije vrste Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Bolezen je razširjena po vsem svetu in povzroča največ izgub v pridelavi bučnic, zlasti v toplih in vlažnih podnebnih pasovih. Bakterije vrste P. syringae so zelo pogosti povzročitelji bolezni na številnih rastlinskih vrstah, a določeni patovarji so se prilagodili prav določeni vrsti gostiteljske rastline. Glavne gostiteljske rastline so kumarice, cukini bučke, različne jedilne in zimske bučnice. Bolezen v Sloveniji ni razširjena.

Bolezenska znamenja

Prva bolezenska znamenja se pojavijo na listih, kasneje še na plodovih, od koder se okužba prenese tudi na semena.

Sprva se na listih pojavijo znamenja v obliki manjših, vodenih peg. Te se z napredovanjem bolezni združujejo v večje pege, pri čemer so omejene z listnimi žilami. Prav zaradi tega so pege videti pravokotnih oblik. Ob višji zračni vlagi se na spodnji strani lista izpod peg prične cediti brezbarvni do  mlečni izcedek poln bakterij, ki se na listu zbere v obliki solze (od tod ime patovarja, lacrima (lat.) solza). Izcedek se posuši in tvori belkasto skorjo tik ob pegi. Na zgornji strani listov se pege pričnejo sušiti, rjaveti in sčasoma tudi izpadejo iz listov, kar daje listom videz preluknjanosti. Na občutljivih sortah se okoli peg pojavi rumen rob, medtem ko so na bolj odpornih sortah pege manjše in brez rumenih robov. Pojav peg pa ni omejen zgolj na liste. Pojavijo se lahko še na pecljih, steblih, plodovih, kjer prav tako lahko opazimo belkasto skorjo zaradi zasušenega bakterijskega izcedka.

Na plodovih so pege sprva manjše, okrogle in vodenkaste s premerom med 1 in 3 mm. Središče pege je pogosto temnejše od barve robov. Nekrotiziranje tkiva ni omejeno na površino plodov. Bakterije pogosto prodrejo skozi meso bučnic prav do razvijajočih se semen. Tkivo porumeni in porjavi, hkrati pa je tak plod bolj dovzeten za naknadno okužbo z bakterijami mehkih gnilob. Če do okužbe plodov pride v zgodnjem razvoju, potem so plodovi pogosto skrivenčeni in nepravih oblik.  V kolikor po primarni okužbi pogoji za razvoj bakterioz niso idealni, rastlina običajno razvije dovolj mladih listov, da pokrije izgube nastale zaradi okuženih listov.  V najhujših primerih, bakterija okuži rastni vršiček, ki zaradi dejavnosti bakterije propade. Rast je tako omejena.

Bolezenska znamenja oglate listne pegavosti bučnic na plodu (Salamanca, 2014)

Razvoj in širjenje bolezni

Bakterija P. syringae pv. lachrymans se prenaša s semenom. Okužen je pogosto del semena tik pod ovojnico, zato bakterija lahko okuži kalček takoj po vzniku. Bakterije se razmnožujejo v medceličnem prostoru v listih, poselijo pa tudi zunanjo površino listov. Z rastline na rastlino se prenašajo z dežjem, zlasti ob neurjih, s sesajočimi žuželkami, ob mehanski obdelavi posevka, ter z rokami in orodji delavcev, sploh kadar so listi dobro omočeni.

V list bakterije vstopijo skozi listne reže in druge odprtine, nastale tudi ob mehanskih poškodbah. Ob dežju se bakterije prenesejo tudi do cvetov in od tod na razvijajoči se plod.

Bakterije prezimijo na odmrlih organskih ostankih, na suhih listih pa tudi več kot 2 leti.

Varstvo

Preventivni ukrepi

  • Zdrav in certificiran semenski material.
  • Izbira odpornih sort bučnic.
  • Kapljično namakanje, da se zmanjša prenos okužb po posevku.
  • Širok kolobar, da se izključi pojavnost bolezni zaradi prenosa škodljivih organizmov z njivskih ostankov.

Kemično varstvo

Pripravki na osnovi bakra deloma ustavijo širjenje bolezni po posevku. Njihova uporabnost se zmanjša, če je bolezen že napredovala.

Uporabljeni viri

Ritchie D.F. 1995. Bacterial spot. V: Compendium of Stone Fruit Diseases. Ogawa J.M., Zehr E.I., Bird G.W., Ritchie D.F., Uriu K., Uyemoto J.K. (ur.) APS Press, Minnesotta, ZDA: 50-52

Salamanca L.R. 2014. Bacterial diseases of pumpkins: An old enemy and an emerging bacterial disease. https://www.canr.msu.edu/news/bacterial_diseases_of_pumpkins_an_old_enemy_and_an_emerging_bacterial_disea (februar 2021)