Bela rja križnic

Albugo candida

Janja Zajc; avgust 2021

Uvod

Bolezen je splošno razširjena povsod, kjer rastejo križnice (Brasiccaceae). Pogosta je na zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju (Brassica oleraceae), oljni repici (B. rapa) in različnih vrstah gorčic. Poleg teh poljščin lahko napada tudi redkvico, kolerabo, hren ter nekatere plevele kot sta gorjušica in navadni plešec.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Povzročitelj bolezni je Albugo candida (pers.) Kuntze, ki je obligatni parazit iz skupine oomicet ali plesnivk. Okužuje vse nadzemne dele občutljivih gostiteljev, okužba pa je lahko sistemična ali lokalna. Simptomi se razvijejo na vseh nadzemnih delih občutljivih rastlin, na kotiledonih, listih, steblih in socvetjih. Najprej se pojavijo svetlo rumene pege, iz katerih pod povrhnjico nastanejo ležišča letnih trosov ali sorusi, veliki od 0,5 do 3 mm, ki so sprva sivobele barve. Ko povrhnjica poči, postanejo apneno beli in se kasneje združujejo v koncentrične kupčke ali celo v večja območja okužbe, ki lahko prekrijejo cel list. Okužbo spremlja pretirana rast tkiva zaradi hipertofije in hiperplazije, ki se pri močnejših okužbah kaže v kodranju listov ali odebelitvah listov, stebel, socvetij. Posledica močnih okužb je tudi odmrtje listov. Pri meristematskih okužbah pride do zakrnelosti ali izmaličenega videza socvetij, ki so prekriti z belim micelijem. Zoospore lahko okužijo tudi podzemne dele rastlin (korenine, korenike), iz  okuženih korenin pa  vzniknejo sistemično okužene rastline z iznakaženimi organi.

Starost gostiteljske rastline je pomemben dejavnik razsežnosti in resnosti okužbe. Mlade rastlinice in sadike so bolj občutljive in lahko zaradi okužbe tudi odmrejo, medtem ko se pri starejših okužbe odražajo v zmanjšanju donosa in kvalitete.

Slika 1: Značilni znak bele rje križnic na listu zelja (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Primarni vir okužbe so trajne spolne spore (oospore) v tleh, gliva pa prezimi v okuženih korenih, koreninah in delih korenin. Oospore lahko kot kontaminante semen preživijo tudi 10 ali celo 20 let in zelo verjetno je, da tudi v zemlji preživijo daljša obdobja dormance. Pod ugodnimi pogoji vlage, oospore kalijo v številne gibljive zoospore, ki okužujejo rastline. Na teh se v značilnih belih sorusih razvijejo trosovniki/sporangiji, ki se razširjajo z vodo in vetrom in tako predstavljajo sekundarni vir okužb. Po pristanku sporangija na gostiteljski rastlini se v njem razvijejo zoospore, ki s pomočjo vlage splavajo do listnih rež, skozi katere prodrejo v gostiteljsko tkivo. Gliva se najmočneje širi ob prisotnosti vlage pri optimalnih temperaturah med 8 – 15°C, medtem ko suho in toplo vreme ovira njen razvoj.

Varstvo

Integrirano varstvo, ki sloni na spodaj opisanih preventivnih ukrepih in napovedovanju pojava bolezni in s tem optimizaciji uporabe fungicidov, predstavlja možnost zmanjšanje potrebnih aplikacij kemičnih sredstev.

Preventivni ukrepi

Bolezni se izogibamo z ustreznim kolobarjem in sajenjem na suhe in odprte lege rastišč. Redno odstranjujemo okužene rastline in ostanek pridelka ter vse plevele iz družine križnic, kot sta na primer gorjušica in navadni plešec, ki predstavljajo gostiteljske rastline za A. candida. Priporočljivo je saditi bolj odporne sorte, na primer nekatere sorte brstičnega ohrovta, kot so Predora, Lunet, Lauris, Peer Gynt, kažejo dobro odpornost na A. candida.

Kemično varstvo

Ob prvih znakih bolezni se zanašamo na škropljenje s fungicidnimi pripravki, ki so registrirani za uporabo v Sloveniji. To so sredstva na osnovi azoksistrobina, fluopikolida v kombinaciji s propamokarbom ter ciazofamidom.

Uporabljeni viri

Rimmer, S. Roger; Shattuck, Vernon I.; Buckwaldt, Lone. 2007. Compendium of Brassica Diseases. The American Phytopathological Society, Minnesota: str 54 – 56.

OEPP/EPPO (1998) EPPO Standard PP 2/7(1) Guideline on good plant protection practice: VEGETABLES BRASSICAS.

Miklavc, J.; Mešl, Miro; Matko, Boštjan; Miklavc, Marjeta; Lešnik, leonida. Tehnološka navodila iz varstva vrtnin za leto 2019:(Zelje). KGZS-zavod Maribor, Oddelek za varstvo rastlin Maribor

Spletna stran Pacific Pests and Pathogens – Fact Sheets. Cabbage white rust (134). Zadnji dostop na spletno stran 4. 5. 2021.