Blueberry mosaic associated virus

Blueberry mosaic associated virus – BlMaV

Barbara Grubar, junij 2021

Povzročitelj in razširjenost

Virus pripada rodu Ophiovirus. O virusu BlMaV so prvič poročali leta 1957, do zdaj pa je znano, da se pojavlja na večini območij pridelovanja borovnic. Bolezen BlMaV najdemo v mnogih regijah Severne Amerike, pa tudi v Južni Ameriki, Evropi, Novi Zelandiji in Južni Afriki.

Najpogosteje virus najdemo na območjih, kjer je velika pridelava borovnic, lahko pa se razširi tudi na druga, manjša pridelovalna območja.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenski znaki

Virus BlMaV je lahko v rastlini simptomatičen ali asimptomatičen. Ko se rastlina okuži z virusom, se pogosto pokaže vmesno obdobje brez simptomov, kar pomeni, da je med virusno okužbo in pojavom simptomov dolgo latentno obdobje. Ko se pri rastlini pojavijo simptomi okužbe z BlMaV, se ti kažejo kot blagi do hudi madeži in mozaični vzorci na listih. Vzorec je v rumenih, rumeno-zelenih in rožnatih barvah. Običajno se simptomi pojavijo le na nekaj listih, kadar pa gre za hudo okužbo, pa je površina lahko veliko večja.

Okužba ne ubije celotne rastline, vendar povzroči pozno zorenje plodov, zmanjša pridelek in vpliva na slabšo kakovost pridelka.

Slika 1: Simptomi okužbe na listih borovnice (foto: D. Jevremović)

Slika 2: Simptomi okužbe na listih borovnice (foto: D. Jevremović)

Slika 3: Simptomi okužbe na listih borovnice (foto: D. Jevremović)

Način prenosa

Vektor prenosa virusa je do zdaj še neznan, vendar je znano to, da se vsi drugi virusi iz rodu Ophiovirus prenašajo s talno glivo iz rodu Olpidium.

Varstvo

Potrebno je zagotoviti zdrav, brezvirusni sadilni material dokler je vektor za prenos virusa še neznan. Rastline, ki kažejo simptome okužb je potrebno odstraniti iz nasada.

Uporabljeni viri

Thekke-Veetil, T., Polashock, J., Plesko, I.M., Keller, K.E., Martin, R.R., Ho, T. and Tzanetakis, I.E. 2016.  Blueberry mosaic associated virus – a putative, new member of Ophioviridae. Acta Hortic. 1117, 103-110  DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1117.18

Eppo global database, Blueberry mosaic asociated virus (https://gd.eppo.int/taxon/BLMAV0)

POLASHOCK  J.J., CARUSO F.L., AVERILL A.L., SCHILDER A.C. 2017. Compendium of Blueberry, Cranberry and Lingonberry Diseases and Pests; second edition (2017),  64 str.