Bolezen apple flat limb

Aljoša Beber, februar 2022

Uvod

Bolezen se pojavlja na jablanah, na katerih povzroča največ težav, opazili pa so jo tudi na hruški in kutini.  Povzročitelj bolezni zaenkrat ostaja neznan, domneva pa se, da gre za virus.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Bolezen je bila prvič opažena v Kanadi ob koncu 19. stoletja, z začetka 20. stoletja pa o bolezni poročali tudi iz ZDA in Avstralije. Danes je prisotna povsod po svetu.

Bolezenska znamenja

Bolezen se po drevesu širi od spodaj navzgor, znamenja pa se lahko pokažejo od 6 mesecev do tudi več let po okužbi, do katere najverjetneje pride pri cepljenju. Rott in sod. (2018) poročajo, da se lahko bolezenska znamenja razvijejo do 8 let po okužbi. Gutman-Kobal in Viršček-Marn navajata v neobjavljenjem delu, da se znamenja lahko razvijejo tudi 15 let po okužbi.Na vejah se pojavijo žlebiči, ki se z rastjo poglobijo. Veje se sploščijo, so lomljive in sčasoma odmrejo. Posebej občutljivi sorti sta Ontario in Grafenštanjc. Bolezen je bila opažena tudi na sortah Idared in Zlati Delišes, ki sta v Sloveniji precej bolj zastopani.

Načini prenosa

Bolezen se prenaša s cepljenjem, kar je tudi glavni razlog, da se je bolezen razširila po vsem svetu. Prenos je možen tudi z inokulacijo, prenašalec zaenkrat ni poznan.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejši način varstva. V primeru, da odkrijemo okužbo v nasadu, je takšno drevo priporočljivo odstraniti in uničiti.

Uporabljeni viri

Gutman-Kobal Z., Viršček-Marn M. Ploščatost jablanovih vej (Apple flat limb); neobjavljeno

Ronde Kristensen H. 1956. Flat limb (Furede grene) of apple trees. Tijdschrift Over Plantenziekten, 62: 42-46

Rott E. M., Kesanakurti P., Berwarth C., Rast. H., Boyes I., Phelan J., Jelkmann W. 2018. Discovery of negative-sense RNA viruses in trees infected with apple rubbery wood disease by next-generation sequencing. Plant disease, 102 (7): 1254-1263