Bolezen apple rubbery wood

Apple rubbery wood disease

Barbara Grubar, februar 2022

Uvod

Bolezen apple rubbery wood (angl. »apple rubbery wood disease« oz. ARWD) je bolezen, ki je bila odkrita leta 1935 na sorti jablane Lord Lambourne v Angliji. Kljub zgodnjemu odkritju bolezni, je do sedaj le malo znanega o njej. Glavna gostiteljska rastlina je jablana, na kateri bolezen povzroča tudi največ težav. Ostale gostiteljske rastline so hruška, kutina, nashi (azijska hruška) in kitajska bela hruška.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Bolezen je razširjena po večini Evrope, v Južni in Severni Ameriki, Avstraliji, Novi Zelandiji, Južni Afriki in Indiji.

Bolezenska znamenja

Najbolj značilen bolezenski znak je izrazita prožnost vej, starih od enega do treh let. Pri razvoju vej namreč ne poteče lignifikacija (tvorba lesa), kar jim sicer daje potrebno trdnost. Po treh letih se les lahko tvori in bolezenski znaki popolnoma izginejo (t.i. »gumijast les«). Na okuženih sadikah lahko že sama teža vej povzroči značilno upogibanje le-teh k tlom. Pri jablani se simptomi pojavijo le na najbolj občutljivih sortah, kot so Zlati Delišes, Gala, Starking, Grafenštajnc in še posebej na Lord Lambourne, ki služi tudi kot indikator za identifikacijo te bolezni. Ostale sorte ne kažejo izrazitejših znakov, čeprav je lahko količina pridelka močno zmanjšana. Okužena drevesa so bolj dovzetna za poškodbe, ki nastanejo zaradi zmrzali.

Bolezen se pogosto pojavlja kot mešana okužba z drugimi bolj znanimi virusi na jablani (ASPV, ASGV, ACLSV). Dodatne okužbe z drugimi virusi lahko močno povečajo dovzetnost dreves  na okužbo z glivo Phytophthora cactorum, ki povzroča gnilobo koreninskega vratu pri jablani.

Slika 1: Nenavadna prožnost vejic ali t.i. »gumijast les« (foto: Paul Martens).

Slika 2: Jablana sorte Lord Lambourne, ki kaže znake okužbe z ARWD (foto: Paul Martens)

Načini prenosa

Bolezen se prenaša z vegetativnim razmnoževanjem in s cepljenjem, prenašalca v naravi pa zaenkrat še ne poznamo.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega razmnoževalnega materiala je najboljša oblika varstva.

V nasadih smo pozorni na veje, ki se izrazito povešajo k tlom.

Viri

Rott M. E., Kesanakurti P., Berwarth C., Rast H., Boyes I., Phelan J., Jelkmann W. 2018. Discovery of negative – sense RNA viruses in trees Infected with apple rubbery wood disease by next generation sequencing. Plant disease 102:1254-1263

Jakovljevic V., Otten P., Berwarth C., Jelkmann W. 2016. Analysis of the apple rubbery wood disease by next generation sequencing of total RNA. European Journal of Plant Pathology 148:637-646

Seemüller E. 2014. Rubbery Wood. V: Compendium of Apple and Pear Diseases and Pests. 2nd ed. Sutton B. T., Aldwinckle S. H., Agnello M. A., Walgenback F. J. (ur.). The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 110

EPPO Global Database, Apple ruberry wood agent (ARW000), https://gd.eppo.int/taxon/ARW000 (dostopano: februar 2022)