Bolezen fig mosaic

Fig mosaic disease – FMD

Aljoša Beber, maj 2021

Povzročitelj in razširjenost

Bolezen fig mosaic (FMD – fig mosaic disease) je nalezljiva bolezen, ki se pojavlja na drevesu fige (Ficus carica). Odkrita je bila v Kaliforniji. Bolezen je danes razširjena povsod po svetu, kjer rastejo fige kot divja drevesa ali v komercialnih nasadih. Zaradi vsesplošne razširjenosti bolezni je težko natančno oceniti ekonomsko škodo, ki jo bolezen povzroča, zagotovo pa vpliva na kvaliteto in količino pridelka. Kompleksno bolezen fig povezujejo z 12 virusi in 3 viroidi, kot povzročitelj bolezni pa je bil za enkrat identificiran le virus mozaika smokvovca (Fig mosaic virus – FMV), ki je uvrščen v rod Emaravirus.

V Sloveniji so bili do sedaj na figah potrjeni naslednji virusi: virus mozaika smokvovca, badnavirus 1 smokvovca (FBV1 – Fig badnavirus 1), fig leaf mottle-associated virus 1 (FLMaV-1), fig mild mottle associated virus (FMMaV) in fig fleck associated virus (FFkaV). Potrjena viroida sta citrus exocortis viroid (CEvd) in viroidna zakrnelost hmelja (HPSv – hop stunt viroid).

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znamenj je precej nepredvidljiv. Znamenja se razlikujejo glede na sorto, kljub temu pa lahko pri drevesih iste sorte prihaja do razvoja različnih bolezenskih znamenj. To je lahko posledica okužbe z različnimi virusi ali z več različicami enega virusa. Znamenja so očitna na listih in plodovih, vendar so lahko različnih oblik in velikosti.

Na listih se razvije mozaik, pojavijo se rumene pege, rumenenje žil, manjši klorotični madeži, ki so enakomerno razporejeni po površini listov. Večji madeži so svetlo rumene do zelene barve. Listi so lahko deformirani, se zvijajo in gubajo, pogosto se razbarvajo. Rast rastline je lahko zmanjšana ali intenzivnejša. Kožica plodov se lahko naguba, možen je pojav razbarvanih vzorcev različnih oblik.

Slika 1: Različna bolezenska znamenja na listih (A - E) in plodu (F) fige (foto: Chokri Bayoudh, Regional Research Centre on Horticulture and Organic Agriculture, Chott Meriem, Tunizija)

Način prenosa

Bolezen se prenaša s cepljenjem in z uporabo okuženega razmnoževalnega materiala, kar je najverjetneje glavni razlog za splošno razširjenost bolezni.  V naravi je prenašalec bolezni pršica Aceria ficus, ki pa ni prisotna v vseh državah, kjer se bolezen pojavlja. Kot gostitelj virusa FMV (fig mosaic virus) je bila potrjena okrasna rastlina Cyclamen persicum.

Varstvo

Zagotavljanje in uporaba zdravega sadilnega materiala je najpomembnejši ukrep varstva pred širjenjem okužbe z boleznijo FMD. Pri prenosu bolezni je lahko problematična prisotnost prenašalca Aceria ficus, ki pa v Sloveniji ni prisotna.

Uporabljeni viri

Elbeaino T., Digiaro M., Alabdullah A., de Stradis A., Minafra A., Mielke N., Castellano M.A., Martelli G.P. 2009. A multipartite single-stranded negative-sense RNA virus is the putative agent of fig mosaic disease. 90(5): 1281-1288

Elbeaino T., Marais A., Faure C., Trioano E., Candresse T., Parrela G. 2018. High-Throughput Sequencing Reveals Cyclamen persicum Mill. as a Natural Host for Fig Mosaic Virus. Viruses. 10(12): 684

Laney A.G., Hassan M., Tzanetakis I.E. An integrated badnavirus is prevalent in fig germplasm. Phytopathology. 102(12): 1182-1189

Latinović J., Radišek S., Bajčeta M., Jakše J., Latinović N. 2019. Viruses Associated with Fig Mosaic Disease in Different Fig Varieties in Montenegro. The plant pathology journal. 35(1): 32-40

Mavrič Pleško I., Rot M., Viršček Marn M., Radišek S. 2019. Figov mozaik v Sloveniji – razširjenost bolezni ter zastopanost virusov in viroidov. 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin. 5.-6. mar. 2019. Trdan S (ur.). Ljubljana, Društvo za varstvo rastlin: 46

Preising S., Ferreire Borges D., de Queiroz Ambrósio M.M., da Silva W.L. 2021. A Fig Deal: A Global Look at Fig Mosaic Disease and its Putative Associates. Plant disease. 105(4): 727-738