Čebulna črnoba

Cladosporium allii-cepae

Primož Žigon, oktober 2022

Uvod

Čebulna črnoba je glivična bolezen, ki se običajno redkeje pojavi in ne povzroča gospodarsko pomembne škode. Poleg čebule prizadene tudi česen in šalotko ter nekatere druge rastline iz rodu Allium.

Bolezenska znamenja

Na listih se značilni znaki bolezni kažejo v obliki rumekastih ali sivkastih peg, velikosti do 1,5 cm in oglate oblike, ki se širijo vzporedno z listnimi žilami. Simptomi so na videz podobni poškodbam od fitotoksičnega delovanja herbicidov ali mineralnih gnojil. Pege se zaradi razvoja nespolnih trosišč in konidjev sčasoma obarvajo temno rjavo. Združujejo se v večje nekroze ter povzročajo propadanje listne mase. Bolezenska znamenja se običajno pojavijo ob koncu razvoja čebulic, pogosto pa še kasneje, ob začetku senecence listov, ko bolezen dodatno pospešuje njihovo propadanje in sušenje.

Razvoj in širjenje bolezni

Vir okužbe so najpogosteje okuženi rastlinski ostanki v tleh. Gliva se v obliki nespolnih trosov (konidijev) v zemlji ohrani največ dva meseca. Pogoji za kalitev trosov in okužbo so izpolnjeni pri 100 % zračni vlagi, ki traja vsaj 18-20 ur in temperaturah med 2 in 30 ⁰C, pri čemer so optimalne temperature med 15 in 20 ⁰C. Prisotnost proste vode na površini listov zavira kalitev trosov, za okužbo pa so bolj občutljivi starejši in poškodovani listi.

Do pojava bolezni običajno pride , kadar se okužba prenese z jeseni sajene čebule na spomladansko čebulo, če ta raste v bližini. Prva bolezenska znamenja je moč opaziti že dva dni po okužbi.

Varstvo

Preventivni ukrepi

Nastanek bolezni lahko učinkovito preprečimo z upoštevanjem dovolj širokega kolobarja in odstranjevanjem okuženih rastlinskih ostankov.

Kemično varstvo

Zaradi redkega pojava in manjšega gospodarskega pomena zatiranje bolezni navadno ni potrebno, še zlasti, ker njen pojav običajno učinkovito preprečujemo z uporabo fungicidov proti drugim boleznim listov (na primer čebulni plesni).

Uporabljeni viri

J. P. Hill. 1995. Fusarium Basal Plate Rot. V: Compendium of Onion and Garlic Diseases. 1995. Schwartz H. F. in Mohan K. S. (Ur.). St. Paul, Minnesota, The American Phytopathological Society: 21–22

Koike S. T., Gladders P., Paulus A. O. 2007. Vegetable Diseases, A Colour Handbook. San Diego, Boston, Academic Press: 451 str.