Česnova muha

(Suillia univittata (von Roser))

Neja Marolt; oktober 2017

Uvod

Česnova muha je nevaren škodljivec zimskega česna in čebule, kjer lahko povzroči veliko gospodarsko škodo. Za razliko od čebulne muhe, najdemo pri česnovi muhi v rastlini le eno ličinko česnove muhe.

Poškodbe

Ličinke česnove muhe povzročajo škodo na mladih rastlinah česna v mesecu aprilu in maju. Prva znamenja napada se v različnem obsegu kažejo na najmlajših listih, v obliki nazobčanih in scefranih listnih robov. Poškodovani listi se zvijajo, rastline pa zaostajajo v rasti, rumenijo, stebla se mehčajo, stroki trohnijo in so precej manjši kot pri zdravih rastlinah. Izvorne rane napada lahko kasneje predstavljajo vstopno mesto za glive, ki povzročajo gnitje.

Opis in bionomija

Odrasle muhe dosežejo dolžino od 8 do 10 mm, so rdečkasto rjave barve in imajo prozorna krila, ki so vzdolž žil sivkasto obarvana. Prezimijo v stadiju odraslega osebka in ob koncu zime, ko se temperature za nekaj dni dvignejo nad 5°C začnejo odlagajo jajčeca na mlade rastline ali na zemljo v neposredni bližini stebla rastlin. Jajčeca so bela, dolga od 1 do 2 mm in podolgovate oblike. Iz jajčec se sredi aprila izležejo bele ličinke dolžine 12 mm, ki se zavrtajo v steblo in objedajo rastlinsko tkivo. Poškodbe zaradi objedanja so opazne kasneje, ko se začnejo napadeni listi zvijati in rasti navzven. Odrasle ličinke se nato pomikajo v glavico česna, kjer zapustijo rastlino in se sredi maja zabubijo v tleh, na globini od 10 do 15 cm. Iz bube, ki je temno rjave barve in dolga 5-8 mm, se izleže odrasla muha.

Slika 1: Zvijanje in ukrivljanje listov česna, kot posledica napada česnove muhe (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Posevke česna je potrebno redno pregledovati v začetku pomladi, da pravočasno ugotovimo prisotnost škodljivca. Nekaj deset rastlin s pomočjo povečevalne lupe pregledamo spodnji del stebla, saj jajčeca težko vidimo s prostim očesom. V primeru, da odrasle muhe še niso začele odlagati jajčec, je potrebno namestiti prekrivke že v prvih pomladanskih dneh in jih pustiti nameščene do konca aprila. Škodljivca tudi moti posipavanje pepela okoli česna.

Kemično zatiranje

Pri nas ni na voljo registriranih insekticidov za zatiranje česnove muhe. Proti njej učinkovito delujejo pripravki, ki jih na česnu uporabljamo za zatiranje drugih škodljivcev (npr. resarji), zato jo posredno zatiramo ob ukrepanju proti drugim škodljivcev. Učinkovitost nanosa insekticidov pri česnu lahko izboljšamo z dodatkom močila.

Slika 2: Ličinka česnove muhe (foto: arhiv KIS)

Uporabljeni viri

KGZS. 2013. Tehnologija pridelave čebule.
http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/TEHNOLOGIJA%20PRIDELAVE%20CEBULE%20-%20splet.pdf (oktober 2017)

Knoblauchfliege (Suillia lurida). https://www.ages.at/themen/schaderreger/knoblauchfliege/ (oktober 2017)

Macelijski M., Kišpatić J., Cvjetković B., Ostojić Z., Balarin I., Igrc J., Pagliarini N., Oštrec L., Čizmić I., Dubravec K. 1987. Zaštita povrća. Nakladni zavod znanje: 422 str.
Pollini A. La difesa