Chrysanthemum stunt viroid

Chrysanthemum stunt viroid – CSVd

Barbara Grubar, marec 2021

Povzročitelj in razširjenost

CSVd spada v družino Pospiviroidae. Od leta 1950 se je bolezen hitro širila po celem svetu in povzročila neželene simptome na različnih kultivarjih krizantem.

Krizantema je ena pomembnejših okrasnih rastlin. Zaradi njene raznolikosti glede oblike in barve cvetov zaseda precej velik delež v cvetličarski industriji v jugovzhodni Aziji in evropskih državah.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Gostiteljske rastline

CSVd lahko z mehansko inokulacijo okuži nekatere vrste in sorte, kot so Compositae (nebinovke), Cucurbitaceae (Bučevke) in Solanaceae (Razhudnikovke). Naravno pa viroid  lahko okuži vrste kot so Ageratum sp.(Nepostranik), Dahlia spp. (Dalija), Petunia hybrida (križanec petunija), Argyranthemum frutescens (Paris Daisy- Grmasta marjeta), Solanum jasminoides (Plezavi razhudnik), Vinca sp., in 8 divjih vrst krizantem.

Bolezenski znaki

V mnogih sortah krizantem je do 30% okuženih rastlin brez simptomov. Ko opazimo simptome, so ti pogosto spremenljivi in so zelo odvisni od okoljskih razmer, zlasti temperature in svetlobe.

Viroid na krizantemah lahko povzroči vidne, hujše znake kot so: zaostala rast, slabši razvoj korenin, zmanjšana velikost cvetov, kar ima za posledico upad kakovosti in tržne vrednosti rezanega cvetja.

Učinki na rastline, ki so okužene s CSVd se razlikuje glede na sorto krizanteme in okoljske razmere. Viroid se bolje širi in okužuje kadar ima temperaturne pogoje med 200C in 350C. Testi so pokazali, da se v času nizkih temperatur viroid CSVd ne širi oziroma se skozi zimo koncentracija viroida zniža na neopazno raven.

Slika 1: Lomljenje in defirmacija cvetov pri krizantemi (zdrava rastlina na levi) (European and Mediterranean Plant Protection Organization, Bugwood.org)

Slika 2: Zaostala rast pri rastlini (levo in desno),na sredini zdrava rastlina (foto: J. Dunez, Bugwood.org)

Prenos viroida

V obeh družinah, Pospiviroidae in Avsunviroidae, se viroid prenaša mehanično z okuženim  orodjem in kontaktom med okuženo in zdravo rastlino.

CSVd se prav tako lahko prenaša s semenom in cvetnim prahom iz okuženih krizantem na zdrave rastline. Ni dokazov, da bi se CSVd prenašal z insekti.

Varstvo

Ker se krizantema na spološno razmnožuje vegatativno, je pomembno, da se ohranja matične rastline, ki niso okužene z viroidom. Okužene rastline je potrebno takoj odstaniti, uničiti z avtoklaviranjem in temeljito razkužiti prostor. Na terenu je pomembno rokovanje z čistim, razkuženim orodjem, opremo. Orodje razkužujemo z natrijevim hipokloritom (2% varekino).

Uporabljeni viri

MATSUHITA Y. 2013. Chrysanthemum Stunt Viroid. JARQ 47 (3), 237-242 str. (http://www.jircas.affrc.go.jp)

EPPO Global database, Chrysanthemum stunt Viroid. (https://gd.eppo.int/taxon/CSVD00/documents)