Črna listna pegavost kumar, melon in lubenic

Kazalo: Črna listna pegavost kumar, melon in lubenic

Eva Kovačec, december 2023

Uvod

Črna listna pegavost je precej pogosta bolezen, saj povzročitelji bolezni, ki so glive rodu Alternaria (npr. Alternaria alternata, Alternaria cucumerina), lahko vplivajo na širok spekter rastlin, vključno s kumarami, melonami in lubenicami. Rezultat okužbe so običajno pege na listih, kateri sčasoma odpadejo, kar se pozna na zmanjšanju pridelka ter velikosti in kakovosti plodov. Problemi se pojavijo tudi pri delnem odpadanju listov, saj so plodovi lahko opečeni in/ali prehitro dozorijo. Bolezen se običajno prvič opazi v času začetka razvoja plodov. Pogosteje se pojavlja v področjih z veliko dežja in/ali zalivanjem s pršilniki vode.

Bolezenska znamenja

Okužba z glivo A. alternata pri kumarah, melonah in lubenicah povzroča podobne simptome, in sicer majhne temne pege s koncentričnimi obroči in rumenim zunanjim obročem na listih. Okužbo običajno najprej opazimo na starejših listih kot majhne pege z rjavim robom, ko bolezen napreduje pa se lezije razširijo in združijo, kar vodi v velika nekrotična območja nepravilnih oblik na listih. Hude okužbe lahko privedejo do odpadanja listov, zaradi česar so plodovi izpostavljeni soncu, kar lahko povzroči sončne ožige in posledično zmanjšanje donosa. Močno okužene rastline imajo manj plodov in so po velikosti manjši.

Slika 1: Listi kumar z značilnimi znaki črne listne pegavosti, ki jo je povzročila Alternaria cucumerina (foto: arhiv KIS).

Razvoj in širjenje bolezni

Bolezen se ne prenaša z dolgoživečimi sporami, lahko pa micelij glive A. cucumerina preživi na ostankih okuženih rastlin ali v zemlji do dveh let. Spomladi se na njem oblikujejo številni trosi (konidiji), ki se uspešno razširijo z vetrom in dežjem. Trosi lahko vstopijo v gostiteljsko rastlino direktno skozi povrhnjico, ali preko listnih rež in ran, ter jo okužijo. Za uspešnost okužbe je potrebna omočenost lista ali visoka zračna vlažnost. Na listih v 3-12 dneh nastanejo pege, na katerih se v ugodnih razmerah (vsaj 18-urna visoka vlažnost) oblikujejo črni trosi, s katerimi se bolezen širi naprej. Dobre razmere za razvoj bolezni so visoka vlažnost, zmerno visoke temperature in prisotnost proste vode na površini rastline (zaradi dežja, rose ali namakanja). Bolezen se lahko prenaša tudi na semenih, ki so potencialni nosilci začetnega inokuluma. Na alternarijske okužbe so bolj občutljive oslabljene rastline, ki so izpostavljene pomanjkanju hranil, suši in škodljivcem ali drugim boleznim.

Varstvo

Bistveni ukrepi pri varstvu so preventivni ukrepi, ki vključujejo kolobarjenje, izbor odpornih sort in redno spremljanje rastlin. Kolobarjenje pridelkov v obdobjih od 2 do 4 leta in jesenska obdelava zemlje zmanjšata rastlinske ostanke in s tem količino inokuluma, ki prezimi. Tudi ustrezen razmik med rastlinami, da je nasad zračen in se listje lahko dovolj hitro posuši, lahko zmanjša tveganje za okužbo. Praksam, ki povečujejo omočenost listov, npr. zalivanje s pršilniki vode, se raje izognimo. Preskrba z vodo naj bo enakomerna, zalivamo pod liste oz. tako, da rastlin ne močimo. V rastlinjakih z zračenjem poskrbimo, da je zračna vlaga pod 85%. Bistveno za pridelavo kumar, melon in lubenic je primerna preskrbljenost rastlin s hranili, saj so za alternarijske okužbe veliko bolj dovzetne oslabljene rastline. Kljub temu, da se sorte kumar razlikujejo v občutljivosti na alternarijske okužbe, zaenkrat še ni na voljo sorte, ki bi omogočala polno odpornost. Ključnega pomena je tudi redno spremljanje rastlin za zgodnje znake okužbe. Zgodnje odkrivanje omogoča hitro ukrepanje, (npr. uporaba predpisanih fungicidov ali drugih kontrolnih ukrepov), kar je še posebej pomembno na področjih, kjer so razmere za razmah bolezni ugodne in so lahko izgube zaradi bolezni resne. Izbiramo registrirana sredstva in jih uporabljamo v skladu z navodili proizvajalcev.

Viri

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T.A. 2017: Alternaria Leaf Blight, str. 51 v Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, 2. izdaja. APS Press, Minnesota, ZDA.

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T.A. 2017: Alternaria Leaf Spot, str. 53 v Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, 2. izdaja. APS Press, Minnesota, ZDA.

Vakalounakis D.J., Malathrakis N.E. (1988) A Cucumebr Disease Caused by Alternaria alternata and its Control. Journal of Phytopathology 121, 325-336.