Črna listna pegavost na jajčevcu

Alternaria solani, Alternaria alternata, A. linaria

Meta Urbančič Zemljič, november 2022

Uvod

Črno listno pegavost na jajčevcih lahko povzroči več vrst gliv iz rodu Alternaria. Poleg A. solani in A. alternata, ki sta najpogostejši in se pojavljata tudi na krompirju in paradižniku, literatura omenja še vrste A. linariae, A. melongenae, A. tenuissima, A. beringelae idr. V nekaterih primerih gre samo za nova poimenovanja, ki so posledice novejših izsledkov. Bolezen je nevarna predvsem v toplejših območjih, kjer gojijo jajčevce na prostem skozi celo leto.

Bolezenska znamenja

Znamenja alternarijskih pegavosti se lahko pojavijo na listih in plodovih jajčevcev. Omenjene glive povzročajo precej podobna znamenja. Na listih nastanejo sprva majhne, 1-2 mm velike pege, temno rjave do črne barve, v sredini peg se lahko tkivo oblikuje v koncentričnih krogih. Z napredovanjem bolezni se pege postopno večajo, okoliško tkivo lahko porumeni. V ugodnih razmerah nastajajo vedno nove pege, listi se postopno sušijo in odpadejo. Pride lahko do občutne defoliacije rastlin.

Okužijo se lahko tudi plodovi.  Nekatere alternarijske glive so na jajčevcih ali v njihovi okolici navzoče kot saprofiti. Patogene lahko postanejo v razmerah, ko je fiziološko stanje plodov kakorkoli moteno (npr. navzočnost ran, prezorjenost, ipd.). Na površini plodov nastanejo temne, rahlo vdrte pege, na katerih se oblikujejo trosi, tkivo pod pego hitro propada.

Razvoj in širjenje bolezni

Glive, povzročiteljice črne listne pegavosti, preživijo pretežno na ostankih okuženih rastlin ali na semenu in v tleh, kjer se lahko več let ohranijo v obliki micelija, enoletnih trosov (konidijev) ali trajnih spor (klamidospor). Spomladi se oblikujejo množine trosov, ki se z vetrom in dežnimi kapljami širijo po okolici. Trosi kalijo in prodrejo v tkivo prek povrhnjice, listnih rež ali skozi rane ter ga okužijo. Po okužbi glive prerastejo tkivo, znamenja se lahko pokažejo že po nekaj dneh. Nastanejo pege, na katerih se oblikujejo trosi, s katerimi se bolezen širi v novih ciklusih. Dobre razmere za kalitev trosov in nove okužbe so pri temperaturah med okoli 20 °C in 30 °C in primerni vlagi. Zadostujejo že močne rose ali manjše padavine. Razvoj in širjenje bolezni poteka hitreje, kadar se menjava suho toplo vreme z mokrim. Za alternarijske okužbe so veliko bolj dovzetne oslabljene rastline.

Varstvo

Preventivni ukrepi

  • Setev zdravega semena
  • Sajenje rastlin v propustna in odcedna tla
  • Sajenje na razdaljo, ki omogoča dobro zračnost in hitro sušenje rastlin po dežju ali ob namakanju
  • Zagotavljanje razmer, ki omogočajo rastlinam dobro uspevanje, izogibanje stresu zaradi neenakomerne preskrbljenosti rastlin s hranili in vodo
  • Zatiranje drugih bolezni ali škodljivcev, še posebej tistih, ki povzročajo poškodbe na plodovih
  • Pravočasno pobiranje plodov
  • Redno odstranjevanje rastlinskih ostankov, še posebej gnilih plodov

Kemično varstvo

Zatiranje alternarijskih pegavosti jajčevcev s fungicidi je pri nas redko potrebno.

Uporabljeni viri

Singh B.K., Kumar Singh S.S.B., Mal Yadav S. 2014. Some Important Plant Pathogenic Disease of Brinjal (Solanum melongena L.) and their Management. Plant Pathology Journal, 13: 208-213.

Tropilég – Eggplant alternariosis (Alternaria spp.) (inra.fr) 14. 10. 2022