Črna listna pegavost krompirja

Alternaria solani, Alternaria alternata

Janja Zajc, junij 2022

Uvod

V Sloveniji se črna listna pegavost krompirja pojavlja vsako leto, močneje pa se razširi, kadar se menjajo vlažna obdobja s toplimi in suhimi. Nevarna je, kadar se pojavi zgodaj v rastni dobi, ker povzroči predčasno propadanje cime, saj predvsem pri občutljivih sortah lahko znatno zmanjša pridelek, tudi do 20 % in več. Pegavost najpogosteje povzroča vrsta glive A. solani, ki je tudi izrazit patogen, medtem ko vrsta A. alternata naseljuje predvsem starejše ali poškodovane liste. Do pegavosti listov krompirja pride tudi zaradi nekaterih drugih dejavnikov, npr. pomanjkanja ali presežka določenih hranil ali povečane koncentracija ozona v zraku. Z natančnim ogledom bolezenskih znamenj in njihove razporeditve po rastlini in polju, skušamo opredeliti pravi vzrok za pojav peg, da se izognemo nepotrebni rabi fungicidov, kadar ne gre za glivično bolezen.

Bolezenska znamenja

Prve pege opazimo na spodnjih, starejših listih. Na zgornji listni ploskvi se pojavijo temno rjave pege, ki se koncentrično večajo. Večje pege imajo kolobarje različnih rjavih odtenkov, česar pri majhnih pegah ne opazimo. Pege so različnih velikosti in oblik, saj jih omejujejo listne žile. Z napredovanjem bolezni pride do združevanja peg in postopnega propadanja listov. Na listih pecljih in steblu se pojavljajo podolgovate pege rjavo črne barve. Okuženi gomolji imajo temne, vdrte pege z rahlo dvignjenim robom, meso gomolja pod njimi je oplutenelo. Pegavost na gomoljih pri nas ni pogosta.

Slika 1: Pege so lahko različno velike (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Glive, ki povzročajo pegavost, prezimijo na odmrlih delih krompirja ali drugih gostiteljskih rastlin in spomladi z nespolnimi trosi okužijo spodnje, starejše liste. Nastanejo prve pege in na njih trosi, ki jih veter in dež prenašata po nasadu, pa tudi na večje razdalje na druga polja.

Bolezen se, če vremenske razmere dopuščajo, širi v novih in novih ciklusih. Trosi nastajajo v širokem temperaturnem razponu med 5 in 30 °C, za okužbo pa je ugodna temperatura med 20 in 30 °C ob omočenost lista ali višji zračni vlagi (nad 80 %). Izmenjujoča se obdobja suhega in vlažnega vremena razvoj bolezni pospešujejo, daljša deževna obdobja pa ji ne ustrezajo. Tudi močne rose prispevajo k hitrejšemu širjenju bolezni. Prve okužbe lahko v naših pridelovalnih območjih pričakujemo že kmalu po vzniku krompirja .Ker so za okužbo bolj občutljivi starejši listi, se bolezen s staranjem rastlin stopnjuje. Bolezen hitreje napreduje pri zgodnjih sortah. Sušni ali prehranski stres povzročita fiziološke spremembe rastline in poveča se dovzetnost za okužbo.

Slika 2: Listi s črno listno pegavostjo začno rumeneti in se sušijo (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Preventivni ukrepi

Črni listni pegavosti so še posebej izpostavljene rastline, ki so v stresu, trpijo sušo, so podhranjene ali kakorkoli poškodovane. V skladu s smernicami za pridelavo krompirja skušamo zagotoviti optimalne razmere za rast. S 3 do 5 letnim kolobarjem in ukrepi, ki pospešujejo mineralizacijo ostankov gostiteljskih rastlin, zmanjšamo vire okužbe.

Kemično varstvo

Za uporabo fungicidov se odločimo na osnovi lastnih opazovanj stanja v nasadu, v pomoč pa so tudi napotki Opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Nekatera sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje krompirjeve plesni, učinkujejo tudi na črno listno pegavost krompirja, vendar ne vsa. V primeru, da se pegavost pojavi zgodaj v rastni dobi in je nevarnost širjenja velika, jo zatiramo usmerjeno in posežemo po pripravkih z dobro učinkovitostjo.

Uporabljeni viri

Franc G.D., Christ B.J. 2001. Early Blight. V: Compendium of potato diseases. Stevenson W.R. (Ur.). St. Paul, American Phytopathological Society: 22-23

Maček J. 1991a. Bolezni poljščin. Knjižica za pospeševanje kmetijstva. Ljubljana, Kmečki glas: 267 str.

Wharton P., Kirk W. 2007. Potato diseases- early blight. Extension bulletin, Michingan State University: 6 str. https://psbpathology.msu.edu/wp-content/uploads/2017/04/early-blight-bulletin.pdf (oktober 2017)

Wharton P., Wood E. 2013. Early blight biology and control in potatoes. Idaho, University of Idaho Extension: 5 str. http://www.cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/CIS/CIS1196.pdf (oktober 2017)