Fitoplazma Cranberry false blossom

Fitoplazma Cranberry false blossom

Aljoša Beber, februar 2022

Uvod

Bolezen, ki je bila odkrita in opisana v ZDA, povzročajo fitoplazme. Sprva so predvidevali, da gre za virusno bolezen, kasneje so ugotovili, da jo povzročajo fitoplazme. To so bakterije, ki niso zmožne preživeti brez gostitelja in ponavadi živijo v prevajalnih tkivih gostiteljskih rastlin. Med leti 1920 in 1930 je patogen v ZDA povzročil precejšnjo gospodarsko škodo v pridelavi brusnic. Z uporabo odpornih sort in zatiranjem prenašalca fitoplazme so praktično izkoreninili bolezen.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Razširjenost

Bolezen, ki jo povzroča fitoplazma, se je med leti 1920 in 1930 zelo razširila v ZDA, od koder se je razširila tudi v Kanado. V naslednjih letih so z uporabo odpornih sort in zatiranjem prenašalca uspešno zajezili bolezen. Okoli leta 2000 se je bolezen začela ponovno pojavljati na posameznih območjih v ZDA.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja so opisana zaenkrat samo na brusnicah, na katere se nanaša opis v nadaljevanju. Razvijejo se šele več let po okužbi. Najlažje je bolezen opaziti v času cvetenja, saj se najbolj izrazito kažejo znamenja na cvetovih. Cvetovi potemnijo do temno roza z  rdečimi progami. Peclji, ki nosijo cvetove so usmerjeni navzgor, namesto da so poležani. Čašni listi okuženih rastlin so povečani, venčni pa se poravnajo. Pri zdravih rastlinah so venčni listi zavihani nazaj in so svetlo roza barve. Patogen lahko spodbudi speče brste, iz katerih se razvijejo poganjki, ki se dvignejo višje od ostalih poganjkov. Listi na teh so tesno ob steblu in v jeseni predčasno rdečijo. Gosta rast daje grmu videz metličavosti.

Načini prenosa

Prenašalci fitoplazem so v naravi škržati. Fitzoplazmo Cranberry false blossom najverjetneje prenaša več vrst škržatov, zagotovo pa Limotettix vaccinii. Prenos je možen tudi z vegetativnim razmnoževanjem, ki je najpomembnejša oblika prenosa na daljše razdalje.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejša oblika varstva in omejitve širjenja patogena. Če odkrijemo okužbo v nasadu, je priporočeno takšno rastlino odstraniti in uničiti s koreninami vred.

Uporabljeni viri

Chen T. A. 1974. Mycoplasmalike organism in sieve tube elements of plants infected with blueberry stunt and cranberry false blossom. Biologia plantarum, 16: 476-478

Shear C. L. 1916. False blossom of the cultivated cranberry. United states departement of agriculture. Bulletin no. 444

Lee I. M., Polashock J., Bottner-Parker K. D., Bagadia P. G., Rodriguez-Saona C., Zhao Y., Davis R. E. 2014. New subgroup 16SrIII-Y phytoplasmas associated with false-blossom diseased cranberry (Vaccinium macrocarpon) plants and with known and potential insect vectors in New Jersey. European journal of plant pathology, 2014 (139): 399-406