Fitoplazma strawberry multiplier disease

Kazalo: Fitoplazma strawberry multiplier disease

Fitoplazma strawberry multiplier disease

Nika Krivec, september 2022

Uvod

Fitoplazme so bakterije iz razreda Mollicutes, ki nimajo celične stene. So obligatni paraziti, ki se razmnožujejo v floemu rastlin in v hemolimfi žuželčjih vektorjev. Povzročajo več kot 600 različnih rastlinskih bolezni, ki se kažejo med drugim kot upočasnjena rast, nenormalna pigmentacija, spremembe v razvitosti, morfologiji in obarvanosti listov ter cvetov in metličavost. V laboratoriju jih ne znamo gojiti, poleg tega so simptomi okužb lahko nespecifični, zato je identifikacija težavna.

Jagode so edine gostiteljske rastline bolezni strawberry multiplier disease.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Bolezen strawberry multiplier disease je bila prvič opisana v ZDA. Tam je razširjena predvsem v območju Velikih jezer, prisotna pa je tudi v Britanski Kolumbiji.

Bolezenska znamenja

Rastline jagod so ob bolezni pritlikave rasti, imajo pritlikave liste, ki se vihajo navzgor, peclji so kratki in pokončni. Običajno so stoloni in cvetovi tudi nekoliko manjši po velikosti in številu, vendar so plodovi normalne velikosti.

Načini prenosa

Eksperimentalno so dokazali prenos s parazitskimi predenicami (Cuscuta sp.). Bolezen se širi počasi.

Varstvo

Pri strawberry multiplier disease gre za redko in zato ekonomsko ne tako pomembno bolezen. Uporaba certificiranega materiala in odstranjevanje obolelih rastlin sta učinkovita načina nadzora.

Viri

Converse R. H. 1987. Strawberry Witches’-Broom and Multiplier Diseases. V: Virus Diseases of Small Fruits. Converse R. H. (ur.). United States Department of Agriculture, Oregon: 66-68