Fiziološke motnje bučevk

Meta Urbančič Zemljič, oktober 2023

Najpogostejše fiziološke motnje pri bučnicah

Slaba oplodnja in odpadanje cvetov

Odpadanje cvetov oz. zasnove za plodove je povezano s slabo oplodnjo cvetov. Pri bučnicah je namreč čas cvetenja večinoma zelo kratek, zato morajo biti cvetovi hitro oprašeni, da se lahko razvijejo plodovi. Če do oplodnje ne pride, nastavki plodov porumenijo in odpadejo. Pri slabi oplodnji  so lahko plodovi kumar, bučk in drugih bučevk zviti in deformirani. Razlogi za slabo oplodnjo so različni. Lahko so krive neugodne vremenske razmere kot so prenizke temperature, visoka vlažnost, deževno vreme, močan veter ipd., ki vplivajo na slabo aktivnost opraševalcev. Pri zelo visokih temperaturah se poslabša kakovost peloda. Pri bučkah lahko na začetku cvetenja pride do pomanjkanja peloda zaradi premajhnega števila moških cvetov, kar se kasneje v rastni dobi uravnoteži. Do odpadanja cvetov lahko pride tudi na rastlinah z oslabljenim koreninskim sistemom ali če so preobložene s plodovi.

Slika 1 in 2: Odpadanje cvetov in odmiranje plodičev na kumari in bučki (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Deformirani plodovi kumar (foto: arhiv KIS)

Gniloba kumar

Rastline iz družine bučevk (Cucurbitaceae), vključno s kumarami, tvorijo grenke snovi (kukurbitacine). Gre za strupene snovi, s katerimi se rastline tudi braniljo pred napadi žuželk in drugih škodljivcev. Grenke snovi običajno nastajajo v listih, steblih in koreninah bučevk, v plodovih pa večinoma ne, razen pri okrasnih bučah. S selekcijo so namreč žlahtnitelji dosegli, da so pri rastlinah za uživanje plodovi večinoma brez grenkih snovi. Pri mnogih sortah/hibridih kumar so brez grenčin tudi listi in stebla. Kadar so rastline v stresu pa lahko pride do motenj pri tvorbi teh snovi. Dogaja se, da začnejo plodovi običajnih kultivarjev kumar greniti, če so rastline izpostavljene dolgotrajni suši ali visokim temperaturam v obdobju tvorbe plodov. Temu se izognemo z zadostnim namakanjem in rednim zalivanjem rastlin ter skrbjo za ustrezno preskrbljenost s hranili. Včasih so plodovi grenki samo v predelu blizu pecljev in pomaga že, če pred uživanjem odstranimo ta del. Pri bučah lahko pride do tvorjenja grenkih snovi v primerih, če se skrižajo jedilne in okrasne buče in naslednje leto posejemo seme, dobljeno iz teh buč. Plodovi imajo grenak okus in so lahko zaradi visoke vsebnosti kukurbitacinov škodljivi za prehrano ljudi in živali.

Nekroze apikalnega dela plodov

Gre za fiziološko motnjo, ki je posledica pomanjkanja kalcija, pomembnega gradnika celičnih sten. V določenih okoliščinah ga rastline ne uspejo prečrpati dovolj do na novo nastajajočih celic in te  posledično odmrejo. Tako se med rastjo na apikalnem delu (na mestu kjer je bil cvet) plodov kumar ali drugih bučevk pojavi temno tkivo, ki je lahko videti vodeno, vdrto, razpokano ali usnjatasto, odvisno od vrste. Na prizadetem tkivu se lahko sekundarno razvijejo glive. Preostali del plodu je po izgledu lahko zdrav, ali pa se znamenja razširijo preko celega plodu.

Do pomanjkanja kalcija lahko pride iz več razlogov. Najpogostejši razlog je neustrezna preskrba rastlin z vodo. Kalcij je namreč v rastlinah slabo mobilen in potuje po tkivih skupaj z vodnim tokom. Motnje v preskrbi so večje pri visoki vlažnosti zraka, ki onemogoča izhlapevanje s površine listov in pri pomanjkanju talne vlage v sušnih razmerah ali v primeru visoke koncentracije drugih hranil (npr. dušika, kalija, magnezija), ki preprečijo privzem kalcija. Razlog so lahko tudi poškodbe ali bolezni na koreninah ali drugi dejavniki, ki ovirajo preskrbljenost rastlin z vodo. Do motenj lahko pride na vseh talnih tipih, tudi kjer je založenost s kalcijem sicer dobra.

V izogib motnjam je potrebno skrbeti za enakomerno vlažnost tal (npr. z uporab zastirk), za dobro zračenje v zavarovanih prostorih, uravnoteženo gnojenje, pri obdelavi tal in okopavanju pa skrbeti, da ne pride do poškodb korenin.

Toplotni stres, sončne opekline, poškodbe od toče

Rastline, gojene na prostem, so izpostavljene različnim vremenskim vplivom. Ekstremni dogodki kot so visoke temperature, suša, neurja in toča so vse pogostejši in vplivajo stresno na uspevanje rastlin.

Plodove bučnic sestavljajo nežna tkiva z veliko vsebnostjo vode. Ker imajo bučnice velike liste so v normalnih razmerah plodovi pod njimi zavarovani pred močnim soncem. Kadar pa listje predčasno propade, bodisi zaradi bolezni, napada škodljivcev ali drugih vzrokov, so plodovi veliko bolj izpostavljeni in lahko pride do opeklin. Na izpostavljenih delih nastanejo večje lise poškodovanega tkiva, nepravilnih oblik, bele do sivkaste barve, na površini se lahko sčasoma zaskorjijo. Z rastjo plodov se pojavijo tudi razpoke, nanje se lahko naknadno naselijo razni mikroorganizmi, ki povzročajo gnitje.

Nadzemne dele bučevk na prostem vse pogosteje poškoduje tudi toča. Na listih nastanejo luknje in raztrganine, ki lahko občutno zmanjšajo fotosintetski potencial rastlin. Bolj ali manj izrazite rane natanejo tudi na steblih in pecljih rastlin, zelo občutljivi pa so tudi mladi plodovi bučk in buč. Na plodovih nastanejo na mestih udarca toče trajne poškodbe in če jih je veliko, takih plodov ni mogoče tržiti. Poškodovana tkiva so tudi vdorna mesta za razne patogene organizme, povzročitelje gnitja.

Slika 4: Sončni ožig na buči (foto: arhiv KIS)

Uporabljeni viri

Blossom End Rot. (http://extension.usu.edu/pests/ipm/notes_ag/veg-blossom-end-rot; oktober 2023 )

Cucurbit diseases. U-scout program. Plant Pathology Department. University of Florida. Institute of Food and Agricultural Sciences (http://plantpath.ifas.ufl.edu/u-scout/cucurbit/blossom-end-rot.html; oktober 2023)

Diseases and pests of Zucchini and Squash. 2021. Ephytia. INRA  (http://ephytia.inrae.fr/en/P/105/Zucchini_squash inrae.fr; oktober 2023)

Keinath A. P., Wintermantel W. M., Zitter T. A. 2017. Compendium of Cucurbit disases and Pests. Second edition. APS Press. St. Paul, Minnesota. 220 s.

Pollination problems of vegetables. 2023. University of Maryland Extension (http://extension.umd.edu/resource/pollination-problems-vegetables ; oktober 2023)