Fuzarijska uvelost bučevk

Fusarium spp.

Urša Prislan, november 2023

Uvod

Rod Fusarium združuje pomembne fitopatogene glive, ki povzročajo velike gospodarske škode v kmetijstvu, predvsem zaradi širokega nabora gostiteljskih rastlin in dolgega ohranjanja v tleh. Gre za splošno razširjene patogene, škodljive v rastlinjakih kot tudi na prostem. Težave povzročajo med drugim tudi pri pridelavi rastlin iz družine bučevk (lat. Cucurbitaceae). Povzročitelji so si med seboj morfološko podobni, vendar so gostiteljsko specifični. Vrsta Fusarium oxysporum f. sp. melonis povzroča fuzarijsko uvelost na meloni (Cucumis melo), F. oxysporum f. sp niveum okužuje lubenico (Citrullus lanatus) in vrsta F. oxysporum f. sp. cucumerinum okužuje kumare (Cucumis sativus).

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Za fuzarijske uvelosti je značilen upad turgorja v listih okuženih rastlin, zaradi zamašitve prevodnega sistema (ksilema). Dokler je okuženost še nizka si lahko prizadete rastline, ki sredi dneva venijo, zvečer, po sončnem zahodu, še opomorejo, sčasoma pa si ne opomorejo več in popolnoma propadejo. Venenje in rumenenje se začne pri starejših listih in se širi naprej na mlajše. Ob prerezu stebla prizadetih rastlin lahko opazimo rjavo obarvan ksilem, jedro ponavadi ostane zdravo. Če se prevodni sistem zamaši samo na eni strani se lahko rumenenje pojavi samo na eni strani rastline, druga stran pa deluje popolnoma neprizadeto. Okužene rastline, ki ne odmrejo, pogosto zaostajajo v rasti in imajo znatno zmanjšan pridelek. Na koreninah okuženih rastlin je možno opaziti razbarvanja oziroma okrogle rjave lise, ki se lahko sčasoma širijo navzgor po steblu rastline. Glive lahko okužijo tudi plodove in povzročijo njihovo gnitje, ki se največkrat izrazi šele po obiranju, med skladiščenjem.

Slika: Rjavo razbarvanje ksilema ob prerezu stebla (vir Purdue University).

Razvoj in širjenje bolezni

Začetna okužba se ponavadi zgodi iz trajnih spor (klamidiospor), ki preživijo v tleh več let. Klamidiospore kalijo in prodrejo v koreninsko skorjo, pogosto skozi stranske koreninice ali poškodbe na koreninah. Gliva potem naprej prodre do ksilema, kjer tvori micelij in mikrokonidije, ki se s transpiracijskim tokom širijo navzgor po rastlini.  Rast micelija povzroči zamašitev žil (ksilema), posledično se slabi pretok vode po rastlini, kar vodi do venenja rastlin.

Glivam iz rodu Fusarium ustezajo lahka, peščena in rahlo kisla tla in temperature med 25 in 27 °C. V takih razmerah je produkcija trosov visoka in posledično je višja tudi stopnja okužb. Patogen večino časa preživi znotraj rastline. V poznih fazah bolezni, ko gostiteljska rastlina propada, začne gliva rasti vzdolž propadlega stebla, pri čemer tvori večjo količino micelija in makrokonidije. Ob nastopu neugodnih okoljskih razmer ali ob odsotnosti gostitelja se začno tvoriti klamidiospore, ki ostanejo v mirovanju do naslednje sezone oz. do nastopa ugodnih razmer za kalitev. Klamidiospore lahko v tleh preživijo več let, tudi ob odsotnosti gostitelja.

Glive se raznašajo na nova zemljišča z okuženim sadilnim materialom, prenosom okužene zemlje, s tekočo vodo, z onesnaženim orodjem in stroji ipd.

Varstvo

Varstvo rastlin pred glivami iz rodu Fusarium predstavlja velik izziv, predvsem zaradi njihovega dolgega ohranjanja v tleh in širokeganabora gostiteljskih rastlin. Pomembni so razni preventivni ukrepi, s katerimi omogočimo rastlinam  dobre razmere za rast in po možnosti preprečimo izpostavljenost različnim stresnim dejavnikom, zaradi katerih bi bile rastline bolj dovzetne za okužbe. Sadimo zdrav sadilni material. Kolobarjenje je zaradi širokega nabora gostiteljskih rastlin lahko neuspešen ukrep, zato se poslužujemo sajenja tolerantnih sort, kjer je to možno. Skrbimo za ustrezen pH tal, ne pretiravamo z namakanjem.

Viri

Egel D.S., Martyn R.D.2007 Fusarium wilt of watermelon and other cucurbits. The Plant Health Instructor.

Keinath A.P., Wintermantel W.M., Zitter T.A. 2017: Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, 2. izdaja. APS Press, Minnesota, ZDA

Zitter T.A. 1998. Fusarium Diseases of Cucurbits. Department of Plant Pathology, College of Agriculture and Life Science, Cornell Universty.