Fuzarijska uvelost paprike

Fusarium oxysporum f. sp. capsici

Urša Prislan, november 2022

Uvod

Fuzarijska uvelost na papriki, ki jo povzroča talna gliva Fusarium oxysporum f. sp. capsici je svetovno razširjena bolezen paprike (Capsicum spp.). Pridelovalcem povzroča težave pri pridelavi na prostem in v rastlinjakih. Zavira rast rastlin, zmanjšuje količino pridelka in vpliva na slabšo kakovost plodov.

Gliva je nekrotrofna, svojega gostitelje ubije, da pridobi vse hranilne snovi, ki jih potrebuje.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Patogen okuži rastlino skozi korenine in od tam se po prevodnem tkivu širi po celotni rastlini.

Simptomi okužbe so lahko različni, vendar je ponavadi venenje delov rastline kot posledica zamašitve ksilema najbolj opazen simptom, ki ga najprej povežemo z fuzarijsko uvelostjo.

Med značilnimi simptomi so še rumenenje spodnjih listov ter venenje zgornjih listov, čemur sledi venenje celotne rastline in njen propad. Ob prerezu stebla je opazno rjavo razbarvanje prevodnega sistema. Drugi simptomi, ki jih lahko pripisujemo okužbam z glivami rodu Fusarium so še nekroze na listih, gniloba korenin in kron rastlin ter zaostajanje rasti okuženih rastlin.

Slika: Simptomi okužbe z fuzarijsko uvelostjo na papriki. Propadla celotna rastlina (A) in razbarvanje prevodnega tkiva (B)(vir: Journal of Agricultural Science).

Razvoj in širjenje bolezni

Fusarium oxysporum je talna gliva in lahko v tleh preživi več deset let v obliki klamidiospor (spore z debelo steno) tudi ob odsotnosti gostiteljskih rastlin. Patogen poleg klamidiospor tvori še druge oblike spor, mikrokonidije in makrokonidije. Makrokonidiji po obliki in velikosti vrstno variirajo.

Visoke temperature pomembno vplivajo na povečano tvorbo spor in posledično na višjo stopnjo okužb. K večjim obsegom okužbe pripomorejo tudi peščena in kisla tla.

Patogen vstopi v rastlino skozi koreninske vršičke ali skozi rane na koreninski skorji. Od tam gliva raste proti ksilemu, po katerem se širi po celotni rastlini. Rast micelija v ksilemu povzroča njegovo zamašitev in s tem zmanjšanje pretoka vode po rastlini, kar vodi do venenja rastline.

Gliva se prenaša z okuženim sadilnim materialom. Prenos se lahko zgodi tudi s tekočo vodo, prenosom okužene zemlje ali s kontaminiram orodjem.

Varstvo

Za varstvo rastlin proti glivam rodu Fusarium nimamo registriranega nobenega fitofarmacevtskega sredstva.

Pomembni so preventivni ukrepi za obvladovanje bolezni. Uporaba zdravega sadilnega materiala, preprečevanje, da rastline preidejo v stresne razmere, zaradi katerih so bolj dovzetne za okužbe (suša, mehanske poškodbe, kisla tla …). Če zaradi širokega razpona gostiteljskih rastlin ni mogoče kolobariti, sadimo tolerantne sorte.

Uporabljeni viri

Pernezny K., Roberts P. D., Murphy J.F., Goldberg N. P. 2009. Compendium of Pepper Diseases. Second edition. The American Phytipathological  Society, Minnesota: str 13 – 15.

Gabrekiristos E., Demiyo T. 2020. Hot pepper Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. capsica): Epidemics, Characteristic Feastures and Management Options. Journal of Agricultural Science.

Povezani dokumenti