Glive iz rodu Plectosphaerella – manj znane povzročiteljice bolezni zelenjadnic

Kazalo: Glive iz rodu Plectosphaerella - manj znane povzročiteljice bolezni zelenjadnic

Plectosphaerella cucumerina

Urša Prislan in Metka Žerjav, november 2023

Uvod

Gliva Plectosphaerella cucumerina je že več kot stoletje opisana vrsta in znana kot vsesplošno razširjena in polifagna gliva, a ji kot patogenu niso pripisovali večjega pomena. Šele v zadnjih desetletjih so po svetu opažali večje izgube zaradi bolezni pri bučevkah. Po letu 2010 so začeli poročati tudi o okužbah in škodi na paradižniku, papriki in solatnicah. V Italiji gliva povzroča težave predvsem pri intenzivni pridelavi solatnic, ki jih pakirajo za takojšnjo rabo. V Sloveniji so bili potrjeni z glivo P. cucumerina povezani primeri propadanja paradižnika in kumar v rastlinjaku ter paprike na prostem. Gostitelji so poleg bučevk (melone, kumare, buče, bučke) tudi paradižnik, paprika, solatnice (solata, endivija, motovilec, divja rukola), nekatere dišavnice in okrasne ratline. Poleg vrste P. cucumerina je zdaj opisanih še veliko novih sorodnih vrst z različno izraženo patogenostjo za gostiteljske rastline.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Bolezenska znamenja so zelo raznolika in težko jih pripišemo prav okužbi s to glivo, saj so na pogled podobna, kot pri nekaterih drugih patogenih glivah v tleh (Fusarium, Verticillium, Pythium). Med gostiteljskimi rastlinami se nekoliko razlikujejo. Najpogostejša bolezenska znamenja so gnitje korenin, gnitje in porjavelost stebla, venenje in sušenje ter pege na listih.

Bučevke

Propadanje sejancev (gnitje korenin in hipokotila), pri starejših rastlinah so korenine slabše razvite, malo je sekundarnih korenin, starejši listi se sušijo med žilami, stebla gnijejo in venijo, na steblih, listih in plodovih nastajajo oplutenele pege.

Paradižnik

Pri okužbah mladih rastlin so korenine porjavele in odmirajo, le malo je drobnih korenin. Steblo je porjavelo, kar je bolje opazno zlasti ko ga vzdolžno prerežemo. Rast je počasna ali se povsem ustavi. Pri starejših okuženih rastlinah, v času dozorevanja plodov, spodnji listi rumenijo in rastline venijo.

Solata, motovilec, rukola, endivija

Pege so različnih oblik na listnih ploskvah in pecljih. Obdane so s svetlejšim, rumeno ali sivo obarvanim kolobarjem. Okuženo tkivo v vlažnem in toplem vremenu hitro zgnije.

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva P. cucumerina je saprofit in praviloma šibek parazit. V tleh preživi na odmrlih rastlinskih ostankih, prenaša pa se tudi s semenom. Gliva lahko okužuje rastline v širokem temperaturnem razponu, med 10 in 30 °C, optimalna temperatura za njen razvoj pa je okoli 25 °C. Okužijo se rastline ob kalitvi ali pa pozneje skozi koreninske vršičke ali poškodovana mesta. Na okuženem tkivu nastajajo brezbarvni trosi v sluzastih skupkih, ki se širijo z vodnimi kapljami in ob oskrbi rastlin. Na nova območja se gliva prenaša z okuženo zemljo, sadikami ali semenom. Delež okuženega semena je sicer nizek, kar pa pri zelenjadnicah, ki se sejejo gosto (motovilec, rukola, solate za rezanje) ni ovira za širjenje glive v rastlinjakih.

Slika 1: Porjavelost notranjosti stebla paradižnika zaradi okužbe z glivo P. cucumerina (foto: arhiv KIS).

Slika 2: Okužba paradižnika z glivo Plectosphaerella cucumerina (foto: arhiv KIS).

Varstvo

Glive iz rodu Plectosphaerella dolgo preživijo v tleh in imajo širok krog gostiteljev, zato je njihovo zatiranje težavno. Kadar je ugotovljeno, da so te vzrok za bolezen, kolobarjenje ne bo zadosten ukrep, če želimo v istih tleh ponovno gojiti občutljive vrste zelenjadnic. Pri pridelovanju v zavarovanih prostorih pazimo na higieno substratov in vode za namakanje ter na kakovost semena.

Uporabljamo le fitofarmacevtska sredstva, ki so v tekočem letu na seznamu dovoljenih za uporabo na gostiteljski rastlini za zatiranje določenega škodljivega organizma.

Viri

Carlucci A., Raimondo M.L., Santos J., Philips A.J.L. 2012. Plectosphaerella species associated with root and collar rots of horticultural crops in southern Italy. Persoonia, 28: 34–48

Xu J., Xu X-D., Cao Y-Y., Zhang W-M. 2014. First report of greenhouse tomato wilt caused by Plectosphaerella cucumerina in China. Plant Disease, 98,1: 158

Gullino M.L., Gilardi G., Garibaldi A. 2019. Ready-to-eat salad crops: a plant pathologist’s heaven. Plant Disease, 103: 2153–2170

Povezani dokumenti