Glivične bolezni lesa oljk

Kazalo: Glivične bolezni lesa oljk

Verticillium dahliae,vrste iz rodov Phaeoacremonium, Botryosphaeria, Neofusicoccum in drugi

Matjaž Jančar, Marko Devetak, Sara Hoblaj, Urška Klančar; januar 2023

Uvod

Poleg gliv, ki okužujejo liste, plodove in poganjke se v zadnjih letih nekateri tuji raziskovalci omenjajo tudi glivične bolezni, ki se pojavljajo v ksilemu rastlin. Med najbolj poznane, ki lahko privedejo do večje škode v oljčniku spada vrsta Verticillium dahliae, ki povzroča verticilijsko uvelost oljk. Poleg omenjene mikoze, ki v rastlino vdira preko koreninskega sistema, poznamo še druge vrste, ki vstopajo preko ran na nadzemnem delu rastline. V tuji literaturi se omenja zlasti vrste iz rodov Botryosphaeria, Neofusicoccum in Phaeoacremonium ter vrste gliv kot npr. Phoma incompta in Eutypa lata. Določene vrste imajo več gostiteljev. Tako je za Eutypa lata značilno, da se v naših pridelovalnih razmerah pojavlja na vinski trti kjer povzroča kap vinske trte (Esca). Med glivami, ki prizadenejo ksilem oljk je bila pri nas v letu 2021 prvič potrjena vrsta Phaeoacremonium scolyti. Omenjeno glivo smo izolirali iz okuženih poganjkov vzorca iz Slovenske Istre.

Bolezenska znamenja

Za glive, ki se razvijajo v ksilemu je značilno postopno sušenje in propadanje poganjkov. Pri akutni obliki verticilijske uvelosti oljk prihaja do hitrega sušenja poganjkov ali celotnih vej v zimskem oz. zgodnje spomladanskem obdobju. Okužene rastline pogosto tudi propadejo.

V primeru okužbe z glivo Phaeoacremonium scolyti so glavna bolezenska znamenja rumenenje listov in sušenje posameznih poganjkov. Na okuženi rastlini smo v letu 2021 dodatno zasledili tudi rakaste tvorbe lesa in počrnelost lubja.

Slika 1: Rumenenje in sušenje listov (foto: Marko Devetak)

Slika 2: Počrnelost lubja (foto: Marko Devetak)

Dodatna bolezenska znamenja značilna za vrsto Phaeoacremonium scolyti so tudi razbarvanja kambija in ksilema ter nekroze lesa.

Slika 3: Razbarvanja tkiv pod skorjo (foto: arhiv KIS)

Slika 4: Nekroze lesa (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Za omejevanje pojava verticilijske uvelosti oljk se poslužujemo različnih posrednih ukrepov. Med glavne ukrepe sodijo:

  • Primerna zasnova oljčnika (odvodnjavanje v primeru zastajanja vode).
  • Ker ima vrsta širok nabor gostiteljev oljčnika ne zasnujemo na zemljiščih, kjer se je v preteklih letih gojilo vrtnine in poljščine.
  • Uporaba zdravega sadilnega materiala.
  • Razkuževanje orodja.
  • Zmerno gnojenje z dušičnimi gnojili.

Za omejevanje pojava drugih bolezni lesa oljk je smiselno, da poleg nekaterih že omenjenih ukrepov dodatno izvajamo še:

  • Izrezovanje in sežiganje okuženih poganjkov/vej.
  • Premazovanje večjih ran s cepilno pasto.
  • Rez in spravilo pridelka izvajamo le v suhem vremenu.
  • Stransko delovanje na bolezni lesa imajo določeni fungicidni pripravki s katerimi škropimo takoj po rezi oz. v času po obiranju oljk.

Uporabljeni viri

Carlucci, A., Lops, F., Cibelli, F., Raimondo, M. L., 2015. Phaeoacremonium species associated with olive wilt and decline in southern Italy. European Journal Plant Pathology 141: 717-729

Carlucci, A., Raimondo, M., L., Ricciardi, G., Macolino, S., Di Biase, I., Sorbo, A., Tramonte, A., P., Colucci, D., Lops, F., 2020. Relazione tra Xylella fastidiosa e patogeni lignicoli dell’olivo. L’Informatore Agrario 42: 32

EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Response to scientific and technical information provided by an NGO on Xylella fastidiosa. EFSA Journal 13 (4): 4082, 13

Gramaje, D., Mostert, L., Groenewald, J.,Z., Crous, P.,W., 2015. Phaeoacremonium: from esca disease to phaeohyphomycosis. Fungal Biology 119: 759–783

Ivić, D., Ivanović, A., Miličević, T., Cvjetković, B., 2010. Shoot necrosis of olive caused by Phoma incompta, a new disease of olive in Croatia. Phytopathologia Mediterranea 49: 414-416

Moral, J., Agustí-Brisach, C., Pérez-Rodríguez, M., Xyviér, C., Raya, M. C., Rhouma, A., Trapero, A., 2017. Identification of fungal species associated with branch dieback of olive and resistance of table cultivars to Neofusicoccum mediterraneum and Botryosphaeria dothidea. Plant disease 101: 306-316

Mostert, L., Groenewald, J., Z., Summerbell, R., C., Gams, W., Crous, P., W., 2006. Taxonomy and pathology of Togninia (Diaporthales) and its Phaeoacremonium anamorphs. Studies in Mycology 54: 1-115

Povezani dokumenti