Gnitje cvetov in plodičev bučk in buč

Kazalo: Gnitje cvetov in plodičev bučk in buč

Choanephora cucurbitarum (Berk. & Ravenel) Thaxt.

Metka Žerjav, avgust 2023

Uvod

Od leta 2016 dalje v nasadih in posevkih buč in bučk na prostem tudi v Sloveniji opažamo gnitje cvetov in plodičev, pri čemer so odmrli deli prekriti s črno plesnijo. Kot povzročitelj tega odmiranja in gnitja plodov pri različnih vrstah in varietetah buč je bila identificirana gliva Choanephora cucurbitarum. Naseljuje predvsem mrtve dele rastlin a je, predvsem v območjih s toplo in vlažno klimo, tudi šibek patogen na velikem številu gostiteljev. Gliva je endemična v tropskih in subtropskih območjih. Največ poročil o bolezenskih znamenjih in škodi je za buče, bučke in papriko, gostitelji pa so tudi kumare, nekatere križnice, fižol, soja, jajčevec, okrasne rastline. Izgube pridelkov so izredno variabilne in ozko povezane z vremenskimi razmerami. Neredko pride v tropskih območjih v obdobjih vlažnega vremena celo do 50 % izgube plodov pri cukini bučkah, vendar so ta obdobja kratka. Novi plodovi se po spremembi vremena spet normalno razvijajo. Bolezenska znamenja so se v Sloveniji doslej pojavljala pozno v rastni dobi (od sredine julija dalje) in trajala kratek čas. Vremenske razmere so pri nas za razvoj in širjenje te glive ustrezne le v vlažnem in vročem poletju in doslej ni povzročala znatne izgube pridelka. Možen je pojav glive v zavarovanih prostorih tako na bučevkah, kot na drugih gostiteljskih rastlinah.

Bolezenska znamenja

Značilno za bolezen na bučevkah je sušenje in gnitje cvetov (slika 1), sušenje plodičev, ki odmrejo (slika 2) in gnitje manjših plodov. Na okuženih delih je sivo-črna prevleka iz micelija in trosov, kar je še posebej dobro vidno v jutranjih urah ob visoki vlažnosti. Včasih se plod, kljub okužbi cveta in plodiča, vseeno razvija dalje, vendar ima lahko na površini večje rjave lise (slika 3). To se ponavadi zgodi, ko se vremenske razmere spremenijo in niso več ugodne za razvoj glive.

Večji plodovi se okužijo in gnijejo kadar so bili poškodovani zaradi insektov, polžev ali vremenskih vplivov (slika 4).

Pri papriki gnijejo poganjki mladih rastlin in plodovi, tudi pri jajčevcih pride do gnitja plodov, na fižolovih listih pa nastanejo velike pege odmrlega tkiva in stroki gnijejo.

Slika 1 : Gliva se razvija na odmrlem cvetu, nato pa prodre v plodič in povzroči gnitje (foto: arhiv KIS)

Slika 2: Gliva se razvija na odmrlem cvetu, nato pa prodre v plodič in povzroči gnitje (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Gliva je poškodovala površino ploda, gnitja pa ni povzročila (foto: arhiv KIS)

Slika 4: Okužena bučka, ki so jo objedli polži (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Ugodne razmere za razvoj glive so:

  • visoka relativna zračna vlaga 80–100 %,
  • omočenost površine cvetov in plodov,
  • optimalna temperatura 25–35°C (gliva raste med 20 in 40°C).

Čas od okužbe do sporulacije je lahko zelo kratek, le 24 do 48 ur. Veliko zaporednih ciklov s sporulacijo omogoči hitro širjenje bolezni. Trosi, ki nastajajo na dolgih trososnoscih (sliki 5 in 6), se prenašajo z vetrom in vodo pa tudi s pomočjo insektov, vključno z opraševalci. Med rastnimi dobami gliva preživi kot saprofit na rastlinskih ostankih ali v tleh kot zigospora. Novi vnosi glive in širjenje na večje razdalje so med drugim možni tudi s semenom. Zaradi saprofitske narave glive obstajajo številne poti vnosa na pridelovalne površine toda odločilni dejavnik ustalitve in širjenja je vlažna in topla klima.

Slika 5: Trosonosci glive C. cucurbitarum (foto: arhiv KIS)

Slika 6: Trosi glive C. cucurbitarum (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Fungicidov proti tej bolezni ne uporabljamo. Posredno zmanjšujemo okužbo s preventivnimi ukrepi za zmanjševanje vlage med rastlinami (zračenje v zavarovanih prostorih). Preprečujemo nastanek poškodb plodov, saj so te vstopna mesta za okužbo tudi pri večjih plodovih.

Viri

Plantwise Knowledge Bank. 2018. Technical Factsheet Choanephora fruit rot.

https://plantwiseplusknowledgebank.org/doi/10.1079/pwkb.species.13038, september 2023

Roberts P. D., Urs R. R. 2003. Outbreak of Choanephora blight caused by Choanephora cucurbitarum on green bean and pepper in Florida. Plant Disease 87(9), 1149.

Wolf F. 1917. A squash disease caused by Choanephora cucurbitarum. Journal of Agricultural research 3(9), 319-327.

Zitter T. A. 2017: Choanephora fruit rot, s. 49 v Compendium of Cucurbit Diseases and Pests, 2. izdaja. APS Press, Minnesota, ZDA.