Jablanova listna hržica

Dasineura mali (Kieffer)

Jernej Lončar, september 2019

V zadnjih letih jablanovo listno hržico obravnavamo kot pomembnega škodljivca jablan. Največ škode povzroča v mladih nasadih jablan in drevesnicah. Listne hržice (Cecidomyiidae) so mušice, katerih ličinke-žerke povzročajo škodo na listih sadnih dreves. Škodo povzročajo s sesanjem rastlinskih sokov, pri čemer nastajajo deformacije listov v obliki zavihkov in šišk. Jablanova listna hržica najbolj prizadene mlajša jablanova drevesa, ki se še razvijajo, posledično se asimilacijska površina listov lahko zmanjša za 50 % ali več. Pri mlajših napadenih drevesih pride do zastoja rasti in počasnejšega razvoja, pri že rodnih drevesih pa do zmanjšanja pridelka.

Poškodbe, povzročene od jablanove listne hržice, so vihanje in kodranje listov, kar močno zmanjša asimilacijsko površino listov, posledično pa da napadena jablana tudi nižji pridelek. List se zvija navzgor od roba, proti glavni listni žili. Če tak zavit list odvijemo, v njem opazimo ličinke.

Slika 1: Poškodbe listov zaradi napada ličink jablanove listne hržice (foto Holỳ K., vurv.cz)

Jablanova listna hržica

Slika 2: Ličinke jablanove listne hržice (foto NIAB EMR, http://www.emr.ac.uk/)

Jablanova listna hržica slika 2

Letno ima 3 do 5 rodov. Odrasla hržica ima temno rjavo telo in v dolžino meri 1,5 do 2 mm. Ta začne z letom in odlaganjem jajčec v aprilu, oziroma v fazi cvetenja. Jajčeca so rjava in paličaste oblike. Iz jajčec se po 3 do 5 dneh izležejo ličinke-žerke, ki so dolge 2,5 do 3 mm in so na začetku bele barve, z razvojem pa postanejo oranžne. Po 20 do 25 dneh se spustijo v tla, kjer se zabubijo. Včasih se zabubijo tudi v zavitem listu, kjer sesajo. Zadnji rod se zabubi v tleh in tam tudi prezimi.

Nekemično zatiranje

Na zmanjšanje populacije jablanove listne hržice vpliva prisotnost naravnih sovražnikov, kot so parazitoidi in plenilske stenice.

Kemično zatiranje

Preden uporabimo kemična sredstva, se moramo prepričati, da je njihova uporaba res upravičena. Insekticidov za ciljno zatiranje jablanove listne hržice ne uporabljamo. Zatiramo jo sočasno z ostalimi škodljivci jablan, kot je jabolčna grizlica, jabolčni zavijač in listne uši.

Apple Best Practice Guide. Apple leaf midge (Dasineura mali (Keiffer)).

https://apples.ahdb.org.uk/apple-leaf-midge.asp 

Cabi, 2018. Invasive Species Compendium. Dasineura mali.

https://www.cabi.org/isc/datasheet/17982 

Matko B., Mešl M., Miklavc J., Munda A., Ferlež Rus A., Bajec D., 2018. Varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci.

http://www.kmetzav-mb.si/PRIPOROCILA_VARSTVO%20JABLAN%20PRED%20BOLEZNIMI%20IN%20%C5%A0KODLJIVCI-2018_AFR.pdf

Štampar F., Lešnik M., Veberič R., Solar A., Koron D., Usenik V., Hudina M., Osterc G., 2014. Sadjarstvo. Ljubljana, ČZD Kmečki glas, 415 str.

Vrabl S., 1999. Posebna entomologija: škodljivci in koristne vrste na sadnem drevju in vinski trti. Maribor, Fakulteta za kmetijstvo, 172 str.