Jabolčna grizlica

Hoplocampa testudinea L.

Matic Novljan, september 2019

Uvod

Jabolčna grizlica je pogost in splošno razširjen škodljivec jabolk. Prisotna je v Evropi ter Severni  Ameriki. Napada plodove jablan in lahko v primeru prerazmnožitve znatno zmanjša pridelek. Grizlica ima le eno generacijo na leto, njeno razmnoževanje pa je vezano na čas okrog cvetenja jablan.

Slika 1: Jabolčna grizlica na beli lepljivi plošči (foto arhiv KIS)

Poškodbe

Ličinke prve stopnje se prehranjujejo tik pod povrhnjico plodov in med prehranjevanjem oblikujejo značilno spiralno sled proti muhi plodu. Te poškodbe so običajno le vizualne in ne vplivajo na nadaljnji razvoj plodov, a so ti netržni. Ob prehodu v naslednjo razvojno stopnjo se ličinka zavrta v plod proti peščišču. Takšne poškodbe običajno povzročijo odpad ploda z drevesa. Ličinka z rastjo povečuje tudi izstopno luknjo, ter jo zapolni z mokrimi žagovini podobnimi izločki. Ličinke med rastjo pogosto prehajajo iz ploda v plod in lahko na ta način poškodujejo prav vse plodove v socvetju in povzročijo njihovo odpadanje.

Slika 2: Pagosenica jabolčne grizlice (foto arhiv KIS)

Slika 3: Značilna poškodba zaradi jabolčne grizlice (foto arhiv KIS)

Opis in bionomija

Odrasle osice jabolčne grizlice so dolge približno pol centimetra, telo je oranžne barve, hrbtna stran pa je črna. Krila so prozorna s črnimi žilami. Jajčeca so rahlo ukrivljena, bele barve oziroma prozorna, velika okrog 0,8 mm. Ličinke (pagosenice) so rahlo ukrivljene, kremasto bele barve in dolge do 11 mm. Imajo 7 parov oprsnih nog in oddajajo značilen odvračalen vonj. Bube so rjave barve odete v kokon, ki spominja na pergament.

Življenjski krog jabolčne grizlice je razmeroma preprost. Odrasle osice letajo v času cvetenja jablan in že takrat odlagajo posamezna jajčeca na plodnico cveta. Iz jajčec se v nekaj dneh izležejo ličinke, ki sprva objedajo povrhnjico plodičev nato pa se vanj zavrtajo. Ličinke potrebujejo za rast in razvoj veliko hrane, zato pogosto poškodujejo več plodičev v socvetju. Ko odrastejo, zapustijo plodič in v tleh nastopijo predpupalni stadij, ki običajno traja eno leto, lahko pa izjemoma tudi do 4 leta. Naslednje leto se spomladi v tleh zabubijo, osice se izležejo v času cvetenja jablan.

Varstvo

Za spremljanje pojava jabolčne grizlice se uporablja bele lepljive plošče, ki se jih obesi v nasad v času pred cvetenjem v fazi rdečega balona. Prag škodljivosti je presežen, če se na posamezno lepljivo ploščo ujame 30 osic ali več. V primeru, da je prag presežen je potrebno opraviti škropljenje z registriranim insekticidom, takoj ko je cvetenje zaključeno in ni več nevarnosti, da bi z insekticidom škodili opraševalcem.

Jabolčna grizlica ima številne naravne sovražnike, ki sicer zmanjšujejo populacijo a v omejenem obsegu.

Varstvo z uporabo entomopatogenih ogorčic (rod Heterohabditis in Steinernema) je še v fazi raziskav.

V nekaterih državah je v praksi tudi uporaba ekstrakta grenkega lesa (Quassia amara), ki je običajno dovoljeno tudi za ekološko pridelavo.

Uporabljeni viri

Matko B., Mešl M., Miklavc J., Munda A., Ferlež Rus A., Bajec D. 2019. Varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci.

http://www.kmetzav-mb.si/PRIPOROCILA%20ZA%20VARSTVO%20JABLAN%202019.pdf

Štampar F., Lešnik M., Veberič R., Solar A., Koron D., Usenik V., Hudina M., Osterc G. 2005. Sadjarstvo. Ljubljana, Kmečki glas: 416 str.

Sutton B. T., Aldwinckle H. S., Agnello M. A., Walgenbach F. J. 2014. Copendium of Apple and Pear Diseases, second edition. The American Phytopathologial Society. APS Press, St. Paul, Minnesota: 224 str.

Weires W. R., European apple sawly. Cornel cooperative extension

https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/43091/eur-apple-sawfly-FS-NYSIPM.pdf?sequence=1 (november, 2019)

Krawczyk G. Tree fruit insect pest – european apple sawfly. Penn state extension. (november 2019)

https://extension.psu.edu/tree-fruit-insect-pest-european-apple-sawfly