Jesenov škržad, pritlikavi škržad, oljkova vejičina hržica

Kazalo: Jesenov škržad, pritlikavi škržad, oljkova vejičina hržica

Jesenov škržad (Cicada orni), pritlikavi škržad (Tettigettula pygmea)  in oljkova vejičina hržica (Rosseliella oleisuga)

Matjaž Jančar, Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

Jesenov škržad povzroča do centimeter dolge vzdolžne, nacefrane vreznine na vejicah oljke. V oljčnih nasadih se pojavlja skozi vse poletje. Škodo povzroča odrasla samica, ki z močnim leglom zareže v vejico oljke in vanjo odlaga jajčeca. Poškodbe so zelo neugodne predvsem na mladih oljkah, saj se zaradi globokega vreza del vejice nad tem mestom lahko posuši. V ureznino v oljčni vejici lahko odloži jajčece oljkova vejičina hržica. Ličinke slednje vrtajo rove v lubju oljčne vejice. Zaradi poškodb se vejica praviloma posuši.

Od jesenovega škržada je zlasti za mlade nasade oljk nevarnejši pritlikavi škržad. Občasno lahko povzroči večjo škodo, saj se poškodovane vejice izsušijo. Vrsta je pogosta na Primorskem.

Slika 1: Poškodbe na vejicah (Foto: Matjaž Jančar).

Slika 2: Posušene veje (Foto: mag. Gabrijel Seljak).

Varstvo

Nekemično varstvo

Posušene vejice izrežemo in uničimo s sežiganjem.

Kemično varstvo

Zatiranje škržadov in oljkove vejičine hržice trenutno ni predvideno.

Viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.