Južna plodovrtka

Helicoverpa armigera Hübner

Neja Marolt in Špela Modic; november 2022

Uvod

Južno plodovrtko uvršamo v skupino migratornih sovk (Noctuidae). Vrsta k nam prileti od drugod, zato se sporadično pojavlja po vsej Sloveniji, možne pa so tudi lokalne prerazmnožitve. Vrsta je aktivna ponoči. Ker je polifag, je njen izbor gostiteljski rastlin širok in ni omejena le na eno rastlinsko vrsto. Je karantenski škodljivi organizem za sadike pelargonij, nageljnov, krizantem in razhudnikovk (Solanaceae). V zadnjih letih se pojavlja v večjem obsegu kot škodljivka v zavarovanih prostorih, kjer se ukvarjajo s pridelavo gojenih rastlin. Poleg tega povzroča škodo tudi na okrasnih rastlinah in vinski trti.

Poškodbe

Na solatnicah lahko gosenice južne plodovrtke povzročajo škodo v vseh razvojnih fazah. Gosenice se zavrtajo skozi kocen v notranjost glave, kjer se uspešno skrivajo vse dokler ni opazno propadanje solate. Zaradi mehanskih poškodb, ki jih povzročajo s prehranjevanjem so rastline dodatno podvržene glivičnim in bakterijskim okužbam ter gnitju.

Opis in bionomija

Telo metuljev južne plodovrtke je svetlo rjavo, precej čokato, dolgo 16-18 mm. Prednja krila so rumeno rjava ali sivkasto rjava s precej široko, nekoliko temnejšo progo, njihov razpon pa je 30-40 mm. Zadnja krila so nekoliko svetlejša, na zunanjem robu obrobljena s široko, temno sivo ali rjavo progo in dvema svetlejšima pegama na njej. Jajčeca so 0,6 mm velika so na začetku bledo rumena, kasneje zelenkasta in na koncu, tik pred izleganjem ličink, temno rjava. Mlade, rumenkasto bele do rdečkasto rjave gosenice (prva dva razvojna stadija) so na začetku dolge 3 mm. Barva višjih razvojnih stadijev gosenic je precej raznolika, od slamnato rumene, rožnate, rdečkasto rjave, različnih odtenkov zelene pa do skoraj črne. Vzdolž telesa potekajo temnejše in svetlejše linije. Odrasle gosenice merijo v dolžino 35, po nekaterih podatkih tudi do 40 mm. Buba je temno rjava do rdeče rjava, dolga 15-20 mm.

Južna plodovrtka ima dva rodova letno, tretji rod prezimi kot buba v tleh. Pri nas prezimi na prostem le izjemoma, pogosteje pa kot buba v rastlinjakih. Iz bub tretjega rodu se spomladi, ko so tla dovolj ogreta (16-17 °C na globini do 10 cm) oziroma, ko srednja dnevna temperatura doseže 18-20 °C razvijejo metulji. Metulji letajo od konca maja do oktobra. Odlaganje jajčec se začne v začetku junija, tri do štiri dni po pojavu samic. Ena samica odloži povprečno med 500 do 1000, včasih tudi do 3000 jajčec, odlaga jih posamezno v bližino popkov, cvetov, plodov ali zelenih delov rastlin. Iz jajčec se pri 25 °C izležejo gosenice po treh, pri 17 °C pa po devetih dneh. Razvoj gosenic, ki poteka navadno prek  šestih (5-8) razvojnih stopenj, je v ugodnih okoljskih razmerah sorazmerno hiter (19-26 dni pri 25 °C). Odrasle gosenice se zavlečejo v tla v globino 2-10 cm, kjer se zabubijo. Stadij bube traja od 8-21 dni. Buba tretjega rodu prezimi. To je stadij mirovanja južne plodovrtke, ki v zmernih rastnih razmerah traja od enega meseca pa do več kot 175 dni.

Slika 1: Buba južne plodovrtke (foto: arhiv KIS).

Slika 2: Gosenica južne plodovrtke (foto: arhiv KIS).

Varstvo

Preventivni ukrepi

Predhodna obdelava tal pred presajanjem sadik in kasnejše okopavanje lahko učinkovito zmanjšajo število bub in gosenic v tleh. Skrb za zračnost posevka sodi med pomembne preventivne ukrepe pri obvladovanju škodljivih gosenic, saj se te hitreje množijo in širijo v posevkih, kjer je zaradi zapleveljenosti zračna vlaga višja.

Nekemično zatiranje

Južna plodovrtka ima številne naravne sovražnike, med katerimi so najpomembnejše vrste iz rodu Trichogramma, ki pa pri nas niso prisotne. Pri nas so zatiranje gosenic plodovrtke na voljo pripravki na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis, ki jih uporabljamo za zatrianje gosenic nižjih razvojnih stadijev.

Kemično zatiranje

Zatiranje gosenic sovk je precej zapleteno. Nižje razvojne stopnje gosenic so neprimerno bolj občutljive na insekticide kot starejše gosenice, zato je pomembno da napad pravočasno odkrijemo. Za spremljanje leta metuljev južne plodovrtke se lahko uporablja specifične feromonske vabe, svetlobne vabe ali avtomatske daljinske pasti Trapview. Za zatiranje sovk se odločamo na podlagi pregleda posevka. Kritično število: 2 do 3 gosenice nižjih razvojnih stopenj na m2 ali ena gosenica višje razvojne stopnje na m2.

Uporabljeni viri

CABI. Helicoverpa armigera (cotton bollworm).

https://www.cabi.org/isc/datasheet/26757 (november 2019)

Čergan, Z., Jejčič, V., Knapič, M., Modic, Š., Moljk, B., Poje, T., Simončič, A., Sušin, J., Urek, G., Verbič, J., Vrščaj, B., Žerjav, M. 2008. Koruza. Založba kmečki glas: 314 str.

UC IPM. Corn earworm and tobacco budworm.

https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/lettuce/Corn-earworm-and-Tobacco-budworm/ (november 2019)