Koreninska gniloba borovnic

Phytophthora cinnamomi

Novljan Matic in David Snoj; september 2016, posodobljeno januar 2023

Uvod

Rod Phytophtora združuje številne patogene vrste gliv, ki okužujejo mnoge kmetijske in prosto rastoče rastline. Grme ameriške borovnice okužuje vrsta Phytophthora cinnamomi. Ta vrsta je v svetu splošno razširjena in močno ogroža pridelavo borovnic. Ob ugodnih pogojih, povzroči hiranje ali odmirnanje grmov. Propadejo lahko celi nasadi.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Najbolj značilno bolezensko znamenje po katerem prepoznamo okužbo s P. cinnamomi, so propadajoči grmi z gnijočimi koreninami. Sprva začno gniti manjše koreninice, od tam pa se gnitje razširi do večjih korenin in nazadnje do koreninskega vratu. Ker so korenine zakrite pod zemljo, običajno bolezenske znamenja najprej opazimo na nadzemnih delih. Znamenja okužbe so najbolj vidna na mladih rastlinah. Okužene rastline opazno zaostajajo v rasti. Sprva listje rumeni in rdeči, nato se posušijo robovi listov. Novi listi so majhni in pogosto prezgodaj odpadejo. Kažejo se znaki pomanjkanja vode, kar je posledica propadanja korenin. Rast okuženih rastlin, je močno prizadeta, upočasnjena ali popolnoma zaustavljena. Ob močni okužbi propadejo celotni vršički, rastline pa odvržejo listje. Sčasoma celotni grmi odmrejo. Veliki grmi lahko počasi propadajo več let. Prizadete rastline izgubijo večino korenin, zato jih zlahka izpulimo.

Slika 1: Zdrava in okužena sadika (foto: Jerry Weiland, USDA-ARS)

Slika 2: V ospredju prizadeti grmi ameriške borovnice (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Glive iz rodu Phytophthora se ohranjajo v zemlji v obliki klamidiospor in oospor. Ob nasičenju tal z vodo oblikujeo zoospore, ki se lahko premikajo po vodi do koreninskih laskov borovnic in jih okužijo. Gliva se preko talne vode, ob obilnih padavinah in poplavah, razširja po nasadu in okužuje nove predele. Znotraj vrste se okužba širi preko korenin, iz grma na grm. Bolezen je nevarna predvsem v težkih, slabo odcednih tleh. Propadanje korenin borovnic lahko povzroča tudi gliva Armillaria sp., vendar okužbo s to glivo prepoznamo ob natančnem pregledu po beli plasti micelija, ki zraste tik pod lubjem korenin in koreninskega vratu.

Varstvo

Preventivni ukrepi

Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje te bolezni je ustrezna priprava zemljišča. Tla, v katera bomo sadili ameriške borovnice, morajo biti lahka, za vodo dobro prepustna in odcedna. V tla je priporočljivo zadelati žagovino, s katero izboljšamo zračno vodni režim. V kolikor se na zemljišču pogosto pojavlja stoječa voda, je nujno urediti drenažo. Poleg tega je borovnice potrebno saditi na grebene, priporočena višina je 30 cm. Za sajenje uporabimo le zdrave, certificirane sadike. Namakamo zmerno.

V kolikor se nam kljub ustreznemu sajenju v nasadu na ameriških borovnicah pojavijo znamenja koreninske gnilobe, uredimo dodatno drenažo na mestih, kjer zastaja voda. Če so rastline že preveč prizadete, jih odstranimo. Šaši nam lahko služijo kot indikatorske rastline, da so tla običajno zasičena z vodo.

Slika 3: Ustrezna drenaža in sajenje na grebene sta pogoj za uspešno varstvo pred koreninsko gnilobo (foto: arhiv KIS).

Uporabljeni viri

Compendium of blueberry and cranberry,and lingoberry disease and pestes. Ssecond edition. 2017. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 68 str.Converse R. H. 1987. Virus diseases of small fruits. Corvallis, Oregon. 277 str.

Koron D. 2014. Jagodičje, gojenje in uporaba. Ljubljana. Kmečki glas. 130 str.

Ward N. A. Blueberry root rot. 2013. University of Kentucky.
http://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-fr-s-19.pdf (januar 2023)

Pscheidt, J.W., and Ocamb, C.M. Blueberry (Vaccinium corymbosum)-Root Rot. 2016. Oregon State University

Cline W.O. Phytophthora root rot of blueberry. 1997. North Carolina State University.

Slika 1 : http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/blueberrytyp.jpg (september 2016)