Koruzna rja

Puccinia sorghi (Schwein.)

Metka Žerjav; december 2016

Uvod

Koruzna rja redko povzroči večjo škodo. To se dogaja le ob ugodnih vremenskih razmerah pri poznejših hibridih, pri zelo občutljivih linijah ali ob poznih setvah. Ocenjujejo, da se za vsakih 10 % okužene listne površine zmanjša pridelek za 3 do 8 %. Izguba pridelka je večja, če rja okuži koruzo v zgodnejših fazah razvoja.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Na spodnji in zgornji strani listov se razvijejo rumena do rjava ležišča poletnih trosov (urediniji), ki so obdana s svetlejšim tkivom. Pri zgodnjih in močnih okužbah listje rumeni in se suši. Iz uredinijev se prašijo enocelične urediniospore. Ko rastline dozorevajo se urediniji spreminjajo v temna, skoraj črna zimska trosišča z dvoceličnimi teliosporami. Koruzna rja ima štiri razvojne stadije in je dvodomna. Njen vmesni gostitelj so nekatere zajčje deteljice iz rodu Oxalis.

Slika 1: Ležišča poletnih trosov koruzne rje (foto arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Vir za prvo okužbo v rastni dobi so lahko zimski trosi, ki prezimijo in okužijo zajčje deteljice. Na njih se oblikujejo eciospore, ki jih veter zanese na koruzo. Rezultat take okužbe so poletna trosišča s poletnimi trosi, ki dalje okužujejo koruzo. Toda zajčja deteljica in eciospore so za širjenje bolezni majhnega pomena. Večina prvih okužb namreč nastane s poletnimi trosi, ki jih zračni tokovi prinesejo iz oddaljenih toplih krajev, kjer koruzo gojijo neprekinjeno v vseh letnih obdobjih. Mladi listi so za okužbo bolj občutljivi od starih. Novi poletni trosi se lahko sproščajo že en teden po okužbi. Za širjenje bolezni so najugodnejše zmerne temperature od 16 do 25°C in visoka vlaga v zraku. Pogoste padavine in rosa spodbujajo razvoj bolezni, zato pri nas rjo običajno opazimo v avgustu, ko se začno pojavljati močne rose.

Varstvo

Hibridi se v odpornosti na rjo razlikujejo vendar v naših podnebnih razmerah načrten izbor odpornejših hibridov pri običajnem načinu pridelovanja koruze ni potreben.

Uporabljeni viri

Čergan, Z., Jejčič, V., Knapič, M., Modic, Š., Moljk, B., Poje, T., Simončič, A., Sušin, J., Urek, G., Verbič, J., Vrščaj, B., Žerjav, M. 2008. Koruza. Založba kmečki glas: 314 str.