Leskova pepelovka

Phyllactinia guttata

Meta Urbančič Zemljič; september 2020

Je manj nevarna bolezen leske. Pojavlja se poleti ali v jeseni, razvoj poteka hitreje v toplem vremenu, v slabo zračnih nasadih in v senčnih legah.

Na spodnji strani listov se pojavi umazano-siva plesniva prevleka. Znamenja se najprej pokažejo kot manjše pege, ki sčasoma prerastejo cel list. Na sivi prevleki se kasneje oblikujejo drobne okrogle tvorbe rumenkaste do črne barve. To so trosišča glive (kleistoteciji). Zgornja stran listov rumeni, ob močnem napadu se oboleli listi sušijo in predčasno odpadejo.

Sliki a: Leskova pepelovka - začetna znamenja na spodnji strani listov in micelij s trosišči (foto: arhiv KIS)

Leskova pepelovka_slika 1

Slika 2: Leskova pepelovka - začetna znamenja na spodnji strani listov in micelij s trosišči (foto: arhiv KIS)

Leskova pepelovka_slika2

Pepelovke so skupina gliv, ki rastejo pretežno na površini gostiteljskih rastlin (siva prevleka), v notranjost poženejo samo posebne celice (havstorije), s katerimi iz listov črpajo hranila zase. Leskova pepelovka prezimi kot micelij v okuženih brstih na poganjkih ali v obliki spolnih trosišč na odpadlem listju. Ob visoki zračni vlagi se na miceliju oblikujejo letni trosi (konidiji), ki se širijo z vetrom. Na ustrezni podlagi kalijo in oblikuje se nov micelij. V trosiščih na odpadlem listju pa nastanejo askospore, ki se ob zadostni vlagi sprostijo, padejo na liste in jih okužijo. Nastane bel micelij s konidiji s katerimi se okužbe širijo naprej.

Preventivni ukrepi: Priporoča se odstranjevanje odpadlega listja, s čimer se zmanjša potencial bolezni za prihodnje leto, zmerna raba dušičnih gnojil in skrb za dobro zračnost nasadov.

Zatiranje: Pri nas nimamo registriranih fungicidov za zatiranje pepelovke na leski. Ponekod v tujini jo zatirajo z žveplovimi pripravki, še posebej v mladih nasadih.

Pred nekaj leti so v Turčiji, kasneje pa tudi ponekod v srednji Evropi odkrili še drugega povzročitelja pepelovke na leski, vrsto Erysiphe corylacearum. V primerjavi s P. guttata je bolj nevarna, saj se pojavlja bolj zgodaj, na listih in ovojih plodov, in lahko povzroči odpadanje plodov.

Beenken L., Brodtbeck T., De Marchi R. 2020. First record of Erysiphe corylacearum on Corylus avellana in  Switzerland and in central Europe. New Disease Reports. 41,11. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2020.041.011 (september 2020)

Pscheidt J.W., Brenneman T.B., Doster M.A., Michiailides T.J. 2002. Compendium of Nut Crop Diseases in Temperate Zones. Teviotdale B.L., Michiailides T.J., Pscheidt J.W (ur.). APS Press, Minnesota, ZDA: 6