Navadi škorec

Kazalo: Navadi škorec

(Sturnus vulgaris)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; januar 2018

Uvod

Škorci so vsejede ptice, ki se hranijo z živalsko in rastlinsko hrano. V glavnem jedo žuželke, deževnike in mehkužce, medtem, ko se selivci pred odhodom dobro najedo najrazličnejših jagod in drugega sadja. V pozno jesenskem obdobju se oblikujejo zelo velike jate škorcev (tudi 300.000 živali), ki se lahko ob ustreznih vremenskih razmerah nekaj časa zadržijo tudi na naših oljkarskih območjih. Na teh pohodih lahko naredijo nemalo škode v sadovnjakih, vinogradih in oljčnikih. Ob pomanjkanju druge hrane se prehranjujejo s plodovi oljk. Velika jata škorcev lahko v zelo kratkem času “obere” večjo količino oljk, od katerih imajo najraje zgodnje zoreče in temno obarvane sorte.

Slika 1: Jata Škorjcev (foto: M. Jančar)

Varstvo

V Sloveniji nimamo registriranega odvračala (repelenta) za ptice. Pri varstvu tako lahko uporabljamo mehansko zaščito (prekrivanje dreves z mrežami), optična odvračala (baloni, figure ptic ujed itn.) in zvočna odvračala (kriki ujed, eksplozije in druge vrste hrupa).

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – »Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«