Obročkasta pegavost kapusnic

Mycosphaerella brassicicola

Meta Urbančič Zemljič, september 2018

Uvod

Pege na listih so podobne, kot se pojavljajo pri črnobah, ki jih povzročajo glive Alternaria sp. ali pri trohnobi kapusnic (Leptosphaeria maculans, staro ime Phoma lingam). Za zanesljivo določitev je potreben natančnejši pregled v laboratoriju.

Bolezenska znamenja

Z glivo se lahko okužijo rastline v vseh razvojnih stadijih, od sejančkov do zrelih rastlin, vendar so znamenja pogostejša na starejših listih. Pojavijo se majhne, temno zelene do rjave oz. sive pege, z nekaj mm v premeru, kasneje lahko dosežejo velikost 2 do 3 cm. Včasih lahko listne žile omejujejo širjenje peg, zato so lahko te bolj oglate oblike, po čemer se ločijo od peg, ki jih povzročajo glive Alternaria sp. Lahko jih obdaja tudi rumen rob in ob močnem napadu porumeni cel list. Na pegah se po nekaj tednih razvijejo trosišča, ki so razporejena v krogu, po čemer je bolezen dobila ime (obročkasta pegavsot). Resne ekonomske škode lahko povzroči na brstičnem ohrovtu, če okuži brste. Pege se lahko razvijejo tudi med skladiščenjem zeljnih glav.

Razvoj in širjenje bolezni

Najpogostejši vir bolezni so ostanki okuženih rastlin na površini tal. Vir okužb so tudi prezimne kapusnice (npr. ogrščica) ali plevelne vrste iz družine križnic, od koder se bolezen spomladi naseli na mlade rastline. Možen vir bolezni je tudi okuženo seme kapusnic. Razmere za okužbe so ugodne, če je listje mokro pri temperaturah med 16 in 20 oC. Gliva prodre v rastline skozi listne reže in jih okuži, po približno dveh tednih se pojavijo bolezenska znamenja. Približno tri tedne po začetni okužbi se oblikujejo trosišča z askosporami, s katerimi se bolezen širi naprej po nasadu.

Varstvo

Preventivni ukrepi

  • širok kolobar
  • rastlinska higiena: odstranjevanje bolnih delov rastlin in rastlinskih ostankov z njiv ali zadelava v tla, s predhodnim mulčenjem, ki pospeši razkroj ostankov
  • setev zdravega (certificiranega) semena
  • sajenje manj občutljivih sort kjer je možno
  • zmerno gnojenje
  • zatiranje plevelov iz družine križnic

Kemično zatiranje s fungicidi

V primeru močnejšega pojava bolezni in dolgotrajnega vlažnega vremena se lahko po potrebi uporabi  fungicid. Bolezen se pri nas običajno zatira skupaj s črnobami.

Uporabljeni viri

Dixon G. R. 2007. Clubroot. Compendium of brassica diseases. The American Phytopathological Society. 117 str.

Grahame J. 2017. Cabbage ring spot. Pacific pests and Pathogens-Fact Sheets.