Odmiranje stebel borovnic

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck

Janja Zajc; september 2021, posodobljeno december 2022

Uvod

Povzročiteljica odmiranja stebel borovnic je gliva Godronia cassandrae (sinonim Fusicoccum putrefaciens), ki povzroča komercialno škodo na ameriški borovnici (Vaccinium corymbosum). Uvrščena je na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO) na razmnoževalnem materialu in sadikah sadnih rastlin (Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve. Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Bolezen se kaže kot venenje in odmiranja posameznih stebel ali celo kot propad cele rastline. Prva bolezenska znamenja so običajno opazna med poletjem, ko opazimo venenje listov na vejah z razjedami. Listi ostanejo pritrjeni na okužena stebla in sčasoma postanejo rdeče rjavi. Okužbe na eno- in dvoletnih steblih se v jeseni pokažejo kot majhne (do 0,5 mm v premeru) vodnate lezije, ki do konca leta pordečijo. Med pomladjo in poletjem, ki sledi okužbi, se lezije razširijo in združujejo, ter oblikujejo razjede v obliki tarče s svetlim osrednjim delom ter rdeče rjavimi in temno rjavimi robovi. Razjede, ki se običajno širijo iz listne brazgotine na steblu, so od 1 do 10 cm velike. Pogosto so razjede na steblih blizu tal, včasih pa segajo tudi do 1 m visoko po rastlini.

Na razjedah se razvijejo od 0,5 do 1 mm velika nespolna trosišča (piknidiji), na mrtvem lesu starejših poganjkov pa se včasih razvijejo tudi majhna, trda in črna spolna trosišča (apoteciji).

Slika 1. Stebla ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum) s simptomi okužbe z glivo Godronia cassandrae. (Foto: Dr. Siva Sabaratnam, 2012).

Slika 2. Razvoj razjed na steblih borovnice iz listne brazgotine (levo) in cvetnega popka (sredina) do polno razvite lezije s sivim osrednjim delom in rjavo rdečo obrobo (desno). (Foto: Dr. Siva Sabaratnam, 2012).

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva prezimi v razjedah na steblih, ob spomladanskem deževju pa se iz trosnjakov sproščajo trosi (konidiji), ki okužujejo nova stebla in sosednje rastline skozi celotno rastno sezono, če so za to ugodni pogoji (pod 30 ˚C ). Gliva okužuje korteks, kambij in do določene mere tudi ksilem borovnic. Okužbe s spolnimi trosi (askosporami) so redke in za širjenje bolezni niso pomembne. Vstopna mesta za glivo so naravne odprtine v povrhnjici ali skorji in listne brazgotine na steblih. Dovzetnost za okužbo z G. cassandrae povišajo stres povezan z mrazom ter poškodbe zaradi snega in zmrzali.

Varstvo

Preventivni ukrepi za preprečevanje pojava bolezni vključujejo sajenje manj občutljivih (Coville, Berkeley, Pioneer, Blueray, Rubel in Burlington) in odpornih (Rancocas in Concord) kultivarjev, izbira mesta nasada z majhno verjetnostjo pozebe ter kapljično zalivanje brez škropljenja rastlin.

Okužena stebla z razjedami je priporočljivo izrezati in odstraniti iz nasada še pred brstenjem.

Za nadzor odmiranja stebel borovnic uporabljamo za ta namen registrirane pripravke, ki so navedeni v preglednici dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev za ameriško borovnico v aktualnem letu. V Sloveniji so za uporabo proti odmiranju stebel borovnic registrirana sredstva na osnovi bakra, in sicer bakrov hidroksih in bakrov oksiklorid.

Viri

Polashock, James J., Caruso, Frank L., Averill, Anne L., in Schilder, Annemiek C.. Compendium of Blueberry, Cranberry, and Lingonberry Diseases and Pests, 2. izdaja. 2017, 23- 24.

Strømeng, G. in A. Stensvand. (2011). “Godronia Canker (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii) in Highbush Blueberry.” The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5 (Special Issue 1), 35-41.

Weingartner, D.P. in Klos, E.J. 1975. Etiology and symptomatology of canker and dieback diseases on highbush blueberries caused by Godronia (Fusicoccum) cassandrae and Diaporthe (Phomopsis) vaccinii. Phytopathology 65:105-110.

Koron D., Caf A. in Brence A. Tehnologije pridelave ameriških borovnic; Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_ameriskih_borovnic_2017.pdf; zadnjič dostopano 22. 9. 2021

Spletni vir: Pacific Northwest Handbook. Blueberry (Vaccinium corymbosum)-Fusicoccum Canker (Godronia Canker); https://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-disease/blueberry-vaccinium-corymbosum-fusicoccum-canker-godronia-canker; zadnjič dostopano 22. 9. 2021