Odmiranje vej ribeza

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel

Uvod

Bolezen povzroča askomicetna gliva Diaporthe strumella (Fries) Fuckel (nespolni stadij Phomopsis ribicola (Sacc.) Grove). V severni in zahodni Evropi povzroča pomembne okužbe v intenzivnih nasadih ribeza, kar privede do velikih izgub pridelka. Še posebej so občutljive sorte Ben Avon, Ben Dorain in Ben Tirran. Poročajo celo o primerih, kjer je bilo v enem letu okuženih 80 % rastlin na določenem območju.

Gliva je uvrščena na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO) na razmnoževalnem materialu rastlin Ribes L. (Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve – ničelna toleranca. Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

V spomladanskem času ali v zgodnjem poletju nekatere veje ne razvijejo listov ali pa so ti manjši. Kasneje opazimo glavni simptom okužbe, ki je venenje listov (slika 1). Listi rumenijo, postanejo rjavi in se na vejah obdržijo razmeroma dolgo.

Na prizadetih vejah je opazno propadanje lesa, ki se predvsem pri tleh in v sredici obarva temno rjavo. Propadanje je mogoče opaziti tudi na koreninah tik pod površjem tal.

Slika 1. Levo: Simptomi odmiranja vej in venenja listov črnega ribeza zaradi okužbe z glivo Diaporthe strumella. Desno: Prerez veje, ki kaže na obarvanje lesa in sredice zaradi okužbe (Vir: UK Crown Copyright - courtesy of Fera).

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva se v nasadih razširja na različne načine. Nespolni in spolni trosi se širijo z razprševanjem dežnih kapelj in verjetno tudi z insekti, medtem ko se spolni trosi (askospore) prenašajo tudi z vetrom. Možne poti okužbe so tudi preko ran na lubju, brazgotin odpadlih listov in cvetov ter preko stika med koreninami. Na vejah, ki so odmrle že pred časom, so včasih vidna črna trosišča, periteciji, ki se najpogosteje nahajajo na lenticelah (slika 2).

Slika 2. Periteciji z dolgimi vratovi prodirajo iz lenticel na veji ribeza (Vir: UK Crown Copyright - courtesy of Fera).

Varstvo

Preventivni ukrepi

Pred sajenjem rastline pregledamo za morebitne simptome in zdrave rastline posadimo na primerno mesto, kjer ne bodo v stresu. Pri obiranju plodov pazimo, da rastline čim manj poškodujemo. V primeru pojava bolezni v nasadih skrbno odstranjujemo okužene dele grmov.

Kemično varstvo

Za namensko zatiranje te glive ni registriranih fungicidov. Fungicidi z učinkovinami ciprodinil in fludioksonil, piraklostrobin in boskalid ter miklobutanil, ki se v nekaterih državah uporabljajo v varstvu ribeza, so pokazali in vitro učinkovitost proti tej glivi toda rezultatov praktične uporabe v nasadih ni in tudi najprimernejši čas za nanos ni bil določen.

Viri