Oljčna bolšica

Euphyllura olivina

Matjaž Jančar, Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

Za pojav oljčne bolšice so značilni vatasti zapredki na vršičkih oljk v mesecu maju pred začetkom cvetenja oljk.

Poškodbe

Ličinke napadajo brste socvetja in plodiče, vendar so poškodbe zanemarljive. Vatasti zapredki navado izginejo v času cvetenja oljk ali kmalu po tem.

Slika 1: Vatasti zapredki (foto: M. Jančar)

Opis in bionomija

Odrasla bolšica je svetlozelene barve in meri od 2 do 3 mm. Ličinke so podolgovate rumene s črnimi pegami. Prezimijo v obliki odraslega insekta, ki spomladi po parjenju odlagajo jajčeca v pazduhe mladih listov. Izlegle ličinke srkajo mlade poganjke in se obdajo z voščeno prevleko. Oljčna bolšica ima letno štiri rodove. Ličinke napadajo brste socvetja in plodiče, vendar so poškodbe zanemarljive. Vatasti zapredki navado zginejo v času cvetenja oljk ali kmalu po tem. V zadnjih letih jih opažamo tudi v jesenskem času (čas pobiranja) zaradi visokih temperatur.

Varstvo

Z rezjo uravnavamo zračnost in osvetlitev krošnje, kar negativno vpliva na škodljivko. Pri pojavu vatastih zapredkov gre le za začasno »lepotno« napako in zatiranje ni potrebno, saj ima bolšica obilo naravnih sovražnikov, ki jo držijo pod pragom škodljivosti. Za njeno zatiranje pri nas ni registriranih sredstev za varstvo rastlin.

Viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.