Oljčna sajavost

(Capnodium elaeophilum in druge saprofitske glive)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Sajavost na listih in vejah oljk povzročajo številne saprofitske glive, ki se naselijo in prehranjujejo z medeno roso. Medeno roso izločajo številni škodljivci kot so oljkov kapar, voščena oljčna uš, medeči škržat in drugi. Poznana je tudi fiziološka medena rosa, ki jo proizvajajo rastline same. Zaradi sajavosti listi oljke slabše asimilirajo, rastline s tem slabijo in dajo manj pridelka. Razvoj sajavosti pospešujejo visoke temperature, povzročitelj pa se prenaša z vetrom.

Slika 1: Oljčna sajavost (foto: M. Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oljčno sajavost preprečujemo s preventivnmi ukrepi, ki se nanašajo na zmanjševanje populacije oljkovega kaparja. Pojav fiziološke medene rose zmanjšujemo z uravnoteženim gnojenjem in primemo oskrbo tal. Stranski vpliv na oljčno sajavost imajo tudi bakreni pripravki.

Dokumentacija projekta Zoob – »Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«