Oljčna sajavost

Capnodium elaeophilum in druge saprofitske glive

Matjaž Jančar, dr. Marko Devetak, Sara Hoblaj, januar 2023

Uvod

Sajavost na listih in vejah oljk povzročajo številne saprofitske glive, ki se naselijo in prehranjujejo z medeno roso. Medeno roso izločajo številni škodljivci kot so oljkov kapar, voščena oljčna uš, medeči škržat in drugi. Poznana je tudi fiziološka medena rosa, ki jo proizvajajo rastline same. Zaradi sajavosti listi oljke slabše asimilirajo, rastline s tem slabijo in dajo manj pridelka. Razvoj sajavosti pospešujejo visoke temperature, povzročitelj pa se prenaša z vetrom.

 

Slika 1: Oljčna sajavost (foto: M. Jančar)

Razvoj in širjenje bolezni

Micelij in razmnoževalni organi glive oblikujejo sočno vlažno prevleko z drobljivo skorjo. S svojo prisotnostjo na površini lista ovira fotosintezo in dihalne procese v rastlini. Razvoj sajavosti pospešuje predvsem visoka vlažnost v obliki rose, medtem ko obilnejše padavine otežujejo razvoj micelija. Glivam sajavosti ustrezajo nekoliko višje temperature, trose pa prenaša veter.

Varstvo

Oljčno sajavost preprečujemo s preventivnimi ukrepi, ki se nanašajo na zmanjševanje populacije oljkovega kaparja. Pojav fiziološke medene rose zmanjšujemo z uravnoteženim gnojenjem in primemo oskrbo tal. Stranski vpliv na oljčno sajavost imajo tudi pripravki na osnovi bakra, ki so registrirani za zatiranje pavjega očesa in drugih glivičnih bolezni oljk.

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.