Oljčni jajčasti rilčkar

(Otiorrhynchus cribricollis)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; oktober 2017

Oljčni jajčasti rilčkar je črn hrošček iz družine rilčkarjev (Curculionidae) velikosti od 6 do 8 mm. Prisotnost oljčnega jajčastega rilčkarja se kaže v objedenih listi v obliki polkroga. Mlade liste in poganjke objedajo predvsem ponoči, medtem, ko so podnevi skriti v tleh. Odrasla samica odlaga jajčeca v tla, izlegle ličinke od jeseni do naslednje pomladi objedajo korenine številnih rastlin.

Slika 1: Oljčni jajčasti rilčkar (foto: M. Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slika 2: Poškodbe na listih (foto: M. Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poškodbe preprečimo z uporabo obojestranskega lepilnega traku na sadiki in opornem kolu. Na lepilni trak se hrošči zalepijo. Poleg lepilnega traku se ob sadike in oporni kol lahko postavi tkanino v katero se hrošči zapletejo. Uporaba sredstev za varstvo rastlin ni predvidena.

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«