Oljčni jajčasti rilčkar

Kazalo: Oljčni jajčasti rilčkar

Otiorrhynchus cribricollis

Matjaž Jančar, Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

Odrasel hrošček meri v dolžino 5,6–6,0 mm. Večina telesa je opečnato rdeče, rahlo svetlikajoče se barve. Rilček je rahlo usločen, enake velikosti kot preostali del glave in oprsja skupaj. Pokrovke kril so močno razbrazdane. Je dober letalec. Pojavlja se od začetka maja do konca avgusta. Na začetku se hrani z listnimi brsti, listi in cvetovi, nato pa z vbodi v drobne plodove, velikosti približno 5 mm ali večje. Jajčece je eliptične oblike, citronsko rumene barve, velikosti 0,6 krat 0,4 mm. Samica odlaga jajčeca v vbodne odprtine, ki jih naredi z rilčkom v plodovih oljk, od začetka julija do konca avgusta. Odrasla breznoga ličinka je običajno upognjena v obliki črke C, iztegnjena je dolga 7 mm in široka 2,8 mm. Običajno je barva telesa krem barve, glava pa rdečerjava s črnimi čeljustmi. Telo je sestavljeno iz 13 členov, od katerih je zadnji izrazito manjši. Razvoj ličinke traja približno deset dni. Ličinka se zavrta v že olesenelo koščico in izje jedro koščice. Odrasla ličinka zapusti plod, se spusti na tla in se zarije v zemljo, kjer se zabubi. Buba je rahlo upognjena, čokata, dolžine 4,3 mm in širine 2,8 mm, belkaste barve z nekoliko temnejšimi pegami v predelu oči. Odrasli hroščki se izležejo proti koncu poletja, a ostanejo v bubini kamrici v mirovanju do naslednje pomladi. Nekateri osebki v mirovanju preživijo v tleh še celo naslednjo sezono in izletijo šele naslednjo pomlad. Na že ustaljenem območju se škodljivec širi s preletom.

Slika 1: Oljčni jajčasti rilčkar (foto: M. Jančar)

Slika 2: Poškodbe na listih (foto: M. Jančar)

Poškodbe

Škodo povzročajo odrasli hroščki z objedanjem listov. Poškodbe na listih so zelo značilne polkrožne zobate objede. Izjemoma objedajo tudi brste in peclje listov. Na posameznih drevesih lahko povzročijo večjo škodo. Na mladih drevesih z objedanjem in uničenjem večje listne površine povzročijo zaostanek v rasti ter poznejši vstop rastline v rodnost.

Varstvo

Nekemično varstvo

Poškodbe se prepreči z uporabo obojestranskega lepilnega traku na sadiki in opornem kolu. Na lepilni trak se hrošči zalepijo. Poleg lepilnega traku se ob sadike in oporni kol lahko postavi tkanino v katero se hrošči zapletejo.

Kemično varstvo

Uporaba sredstev za varstvo rastlin ni predvidena.

Viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.