Oljčni lubadar

(Phloeotribus scarabeoides)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Škodljivec se množično pojavlja v delno ali popolnoma izsušenih vejah ali deblih oljk. V izsušenih vejicah so vidne majhne luknjice, iz katerih hrošči izločajo “žagovino”. Oljčni lubadar je sekundarni škodljivec, saj se pojavlja kot posledica sušenja vej zaradi različnih, zlasti abiotskih dejavnikov.

Škodo povzročajo odrasli hrošči in ličinke. Drugi rod škodljivca lahko vrta rove tudi pri bazi pecljev oljke, kar povzroči odpadanje plodov. Lubadar ne povzroča večje gospodarske škode.

Slika 1: Ostanki izvrtin (foto: M. Jančar)

oljčni lubadar -žagovina

Oljčni lubadar je hrošček črne barve, dolžine od 1,5 do 2,6 mm. Ličinke imajo rumeno glavo in belkasto telo in merijo v dolžino do 3,5 mm. Škodljivec preživi zimo v obliki odrasle žuželke v rovih, ki jih naredi v oljčnih vejah. Letno ima tri rodove.

Ker vrsta ne povzroča gospodarske škode ni registriranih sredstev za njeno zatiranje. Populacijo lubadarja lahko zmanjšamo z nastavljanjem vab iz odrezanih oljčnih vej v marcu, v katerih se ob delni izsušitvi namnožijo lubadarji. Sredi maja veje iz nasada odstranimo in zažgemo. Posredno zatiramo škodljivca z vzdrževanjem dobre kondicije oljčnega nasada, saj se v sočnih in dobro prehranjenih vejah škodljivec ne naseli.

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«