Oljčni lubadar

Phloeotribus scarabeoides

Matjaž Jančar, Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

Škodljivec se množično pojavlja v delno ali popolnoma izsušenih vejah ali deblih oljk. V izsušenih vejicah so vidne majhne luknjice iz katerih hrošči izločajo “žagovino”. Oljčni lubadar je sekundarni škodljivec, saj se pojavlja kot posledica sušenja vej zaradi različnih, zlasti abiotskih dejavnikov.

Poškodbe

Škodo povzročajo odrasli hrošči in ličinke. Drugi rod škodljivca lahko vrta rove tudi pri bazi pecljev oljke, kar povzroči odpadanje plodov. Lubadar ne povzroča večje gospodarske škode.

Slika 1: Ostanki izvrtin (foto: M. Jančar)

Opis in bionomija

Oljčni lubadar je hrošček črne barve dolžine od 1,5 do 2,6 mm. Ličinke imajo rumeno glavo in belkasto telo in merijo v dolžino do 3,5 mm. Škodljivec preživi zimo v obliki odrasle žuželke v rovih, ki jih naredi v oljčnih vejah. Letno ima tri rodove. Škodo povzročajo odrasli hrošči in ličinke. Drugi rod škodljivca lahko vrta rove tudi pri bazi pecljev oljke, kar povzroči odpadanje plodov. Lubadar ne povzroča večje gospodarske škode.

Varstvo

Nekemično varstvo

Populacijo lubadarja lahko zmanjšamo z nastavljanjem vab iz odrezanih oljčnih vej v marcu v katerih se ob delni izsušitvi namnožijo lubadarji. Sredi maja veje iz nasada odstranimo in zažgemo. Posredno zatiramo škodljivca z vzdrževanjem dobre kondicije oljčnega nasada, saj se v sočnih in dobro prehranjenih vejah škodljivec ne naseli.

Kemično varstvo

Ker vrsta ne povzroča ekonomske škode ni registriranih sredstev za njeno zatiranje.

Viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«