Oljčni rak

Pseudomonas savastanoi

 

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

V slovenskem Primorju je manj pomembna bolezen, ki pa se pojavlja na sorti ‘Frantoio’.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Psud_savastanoi

Ta bakterijska bolezen lahko prizadene vse rastlinske dele, predvsem pa se pojavlja na vejah in mladikah. Kaže se v obliki odebelitev (rakastih tvorb). Okužbe nastanejo zlasti na ranah različnega izvora kot so toča, pozeba, rez, veter ali na poškodbah, ki jih povzročajo škodljivci. Ugodni pogoji za razvoj bolezni so temperature med 25 in 30 ⁰C ter relativna zračna vlaga nad 80 %. Na rakaste novotvorbe se navadno naselijo tudi različne glive.

Slika 1: Oljkov rak (foto: Matjaž Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bolezen omejujemo predvsem z izvajanjem preventivnih ukrepov, saj specifičnega sredstva za zatiranje bakterije ni registriranega. Na razvoj bakterije delujejo zaviralno tudi bakreni pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje glivičnih bolezni.

Preventivni ukrepi za preprečevanje razvoja oljčnega raka:

  • izbira na bolezen odpornih sort (zelo odporna Leccino‘, zelo občutljiva je Frantoio’)
  • izrezovanje in zažiganje okuženih vej.
  • razkuževanje večjih pri rezi nastalih ran s bakreno fungicidno pasto ali cepilno smolo.
  • razkuževanje orodja za obrezovanje z alkoholom in bakrenimi pripravki.

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«