Oljčni rak

(Pseudomonas savastanoi)

 

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

V slovenskem Primorju je manj pomembna bolezen, ki pa se pojavlja na sorti ‘Frantoio’.

Ta bakterijska bolezen lahko prizadene vse rastlinske dele, predvsem pa se pojavlja na vejah in mladikah. Kaže se v obliki odebelitev (rakastih tvorb). Okužbe nastanejo zlasti na ranah različnega izvora kot so toča, pozeba, rez, veter ali na poškodbah, ki jih povzročajo škodljivci. Ugodni pogoji za razvoj bolezni so temperature med 25 in 30 ⁰C ter relativna zračna vlaga nad 80 %. Na rakaste novotvorbe se navadno naselijo tudi različne glive.

Slika 1: Oljkov rak (foto: Matjaž Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bolezen omejujemo predvsem z izvajanjem preventivnih ukrepov, saj specifičnega sredstva za zatiranje bakterije ni registriranega. Na razvoj bakterije delujejo zaviralno tudi bakreni pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje glivičnih bolezni.

Preventivni ukrepi za preprečevanje razvoja oljčnega raka:

  • izbira na bolezen odpornih sort (zelo odporna Leccino‘, zelo občutljiva je Frantoio’)
  • izrezovanje in zažiganje okuženih vej.
  • razkuževanje večjih pri rezi nastalih ran s bakreno fungicidno pasto ali cepilno smolo.
  • razkuževanje orodja za obrezovanje z alkoholom in bakrenimi pripravki.

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«