Oljkov kapar

(Saissetia oleae)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Uvod

Je značilen škodljivec oljk v sredozemskih deželah. Uvrščamo ga v red enakokrilcev (Homoptera) v družino kaparjev (Coccidae). V zadnjih letih postaja oljkov kapar zaradi intenzivne pridelave oljk pogost škodljivec v slovenskih oljčnikih. Poleg oljk napada tudi agrume, oleandre in druge okrasne rastline.

Poškodbe

Oljkov kapar mehansko poškoduje rastlinske organe in v rastlino izloča toksične snovi. Posredno predstavlja škodo tudi izločanje medene rose, na katero se naselijo glivice sajavosti. Prav sajavost je bila v preteklosti vzrok za propad številnih oljčnikov v Sredozemlju. Močan napad kaparja na oljkah zmanjša vegetativno moč rastline, izgubo listja, sušenje vejic, odpadanje in slabo dozorevanje plodov.

Opis in bionomija

Odrasla samica se razvije iz treh larvalnih stadijev in meri v dolžino od 3 do 4 mm ter 2,5 mm v širino. Na ščitku ima za vrsto značilen vzorec v obliki črke H. V času odlaganja jajčec so samice rjave do črne; pod ščitek odloži od 150 do 3000 jajčec. Glavnina izleganja jajčec je v mesecu juliju in avgustu. Letno ima vrsta eno sam rod, v ugodnih vremenskih pogojih pa lahko razvije tudi drugega (ali nepopolni drugi rod).

Slika 1: Oljkov kapar (foto: M. Jančar)

Varstvo

Trenutno pri nas ni registriranih sredstev za zatiranje oljkovega kaparja. Populacijo škodljivca se omejuje zlasti z izvajanjem agrotehničnih ukrepov.
Pomembnejši ukrepi za preprečitev pojava oljkovega kaparja:

  • zmerno namakanje (kjer je predviden namakalni sistem)
  • ustrezna rez oljčnika (v gostih, neosvetljenih krošnjah se škodljivec prej razvije)
  • enakomerno gnojenje z dušičnimi gnojili
  • omejitev uporabe neselektivnih insekticidov (saj le-ti negativno vplivajo na naravne sovražnike kot je osica Scutelliste cyanea)

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«