Oljkova siva pegavost

Mycocentrospora cladosporioides

 

Matjaž Jančar, dr. Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

Oljkova siva pegavost je vse pomembnejša glivična bolezen oljk, ki je prisotna na območju gojenja oljk na Primorskem. Pri močnejši okužbi pride do močnega odpadanja listov in posledično slabše rodnosti v naslednjih letih. Na bolezen so pri nas posebno občutljive toskanske sorte ‘Leccione’, ‘Leccino’ in ‘Pendolino’.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja so zelo specifična in se najprej pojavljajo na spodnji strani listov v obliki svinčeno sivih nepravilnih madežev. Pri blažji okužbi so bolezenska znamenja zelo podobna blagi sajavosti, ki jo navadno povzročajo kaparji. Zgornja stran lista najprej porumeni, kasneje porjavi in se končno posuši. V ugodnih vremenskih razmerah (zmerne temperature in visoka vlažnost) se lahko bolezen iz posameznih listov do jeseni razširi na vse liste na veji. V primeru močnejše okužbe prizadeti listi odpadejo. Bolezen se redkeje razvije tudi na plodovih.

Slika 1: Znaki oljkove sive pegavosti na listih (foto: M. Jančar)

Slika 2: Znako okužb na listih (foto: M. Jančar)

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva prodre v zdrav list preko listnih rež ali naključnih ranic na listu. Po okužbi naseli celotno listno tkivo. Preko leta se gliva razmnožuje s pomočjo konidijev, ki se v ugodnih vremenskih razmerah tvorijo zelo hitro (12 do 15 dni) in povzročajo nadaljnje okužbe. Gliva prezimi v obliki trajnih sklerocijev, ki omogočajo dolgotrajno preživetje glive v neugodnih razmerah. Gliva je v listih aktivna tudi, ko ti odpadejo z drevesa. Poleg listov lahko gliva okuži tudi listne peclje, peclje plodov in plodove, na katerih se pojavijo rjavo rdeče pege.

Varstvo

Pomembnejši ukrepi s katerimi omejujemo pojav bolezni so izbira sorte in sajenje oljk na višje zračne lege. Izjemno pomembna je tudi rez oljk, ki omogoča boljšo osvetlitev in zračnost krošnje. Pri šibkejši okužbi so navadno dovolj uspešni ukrepi, katere izvajamo za zatiranje pavjega očesa. V primeru ugodnih vremenskih razmer za pojav bolezni so potrebna dodatna škropljenja tudi v poletnem obdobju. Takrat lahko škropimo z bakrovimi sredstvi. Seznam sredstev dovoljenih za zatiranje omenjene bolezni so na povezavi (http://www.fito-info.si/).

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.