Oljkova vešča – Margaronia

Kazalo: Oljkova vešča - Margaronia

Margaronia unionalis

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Uvod

Vrsta povzroča poškodbe v oljčnikih v obdobju od aprila do decembra. Odrasli metulji so belkaste barve. Samice odlagajo jajčeca na spodnjo stran listov. Po 3 do 25 dneh (odvisno od vremenskih razmer) se izležejo zelene gosenice, ki objedajo mlade lističe in jih značilno zapredejo. Izjemoma lahko objedajo tudi plodove, predvsem namiznih sort.

Slika 1: Ličinka oljkove vešče (foto: M. Jančar)

Slika 2: Poškodbe na poganjkih (foto: M. Jančar)

Varstvo

Molja pod pragom gospodarske škode praviloma zadržujejo naravni sovražniki. Do škode lahko pride v mlajših nasadih, saj z objedanjem mladih vršičkov povzročajo težave pri izbiri vej za nadaljnjo oblikovanje vzgojne oblike. Trenutno ni registriranih fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje omenjenega škodljivca. Stransko delovanje na margaronio imajo sredstva, ki so registrirana za zatiranje oljčne muhe.

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«