Oljkova vešča - Margaronia

(Margaronia unionalis)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Vrsta povzroča poškodbe v oljčnikih v obdobju od aprila do decembra. Odrasli metulji so belkaste barve. Samice odlagajo jajčeca na spodnjo stran listov. Po 3 do 25 dneh (odvisno od vremenskih razmer) se izležejo zelene gosenice, ki objedajo mlade lističe in jih značilno zapredejo. Izjemoma lahko objedajo tudi plodove, predvsem namiznih sort.

Slika 1: Ličinka oljkove vešče (foto: M. Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Slika 2: Poškodbe na poganjkih (foto: M. Jančar)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Molja pod pragom gospodarske škode praviloma zadržujejo naravni sovražniki. Do škode lahko pride v mlajših nasadih, saj z objedanjem mladih vršičkov povzročajo težave pri izbiri vej za nadaljnjo oblikovanje vzgojne oblike. Trenutno ni registriranih fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje omenjenega škodljivca. Stransko delovanje na margaronio imajo sredstva, ki so registrirana za zatiranje oljčne muhe.

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«