Orehova listna pršica

Aceria tristriata, Eriophyes erinea

David Snoj

Orehovi pršici Aceria tristriata in Eriophyes erinea sta pršici šiškarici (Eriophyidae), ki povzročata deformacije na listju oreha. Izvirata iz Azije in sta prisotni sta na vseh celinah kjer veljata za pogostega, a ne gospodarsko pomembnega škodljivca. Dejanski o škodi zaradi zmanjšanja asimilacijske listne površine poročajo le iz Irana, kjer poteka žlahtnjenje orehov v smeri odpornosti oz. tolerance na pršici.

Orehova pršica šiškarica Aceria tristriata povzroča nastanek majhnih šišk na zgornji strani lista. Šiške so velike 1-2 mm, otrdele z majhno luknjico na spodnji strani. Sprva so zelene barve, nato porjavijo. Pojavijo se v 1-2 cm širokem pasu ob lateralnih in glavnih listnih žilah. V primeru močnega napada se šiške pojavijo tudi na preostali listni površini. Posledično se listje začne zvijati in deformirati ter predčasno odpade. Včasih se na mladih plodičih pojavi tudi deformacija zaradi sesanja pršic.

Slika 1: Šiške na listni površini, ki jih povzroča orehova pršica šiškarica Aceria tristriata (arhiv KIS).

Aceria tristriata Slika 1

Orehova pršica Eriophyes erinea povzroča nastanek mehurjastih tvorb na med žilni listni površini. S spodnje strani lista je opaziti zadebeljena, deformirana, razbarvana mesta, poraščena z dlačicami. Na zgornji strani lista so vidne tvorbe mehurjaste oblike, ki tekom rastne dobe rdečijo. Prav tako kot orehova pršica šiškarica Aceria tristriata tudi vrsta Eriophyes erinea, v primeru močnega napada, deformira plodiče.

Slika 2: Mehurjaste poškodbe, ki jih povzroča orehova pršica Eriophyes erinea (arhiv KIS).

E.Erinea Slika 2

Slika 3: Mehurjaste poškodbe, ki jih povzroča orehova pršica Eriophyes erinea (arhiv KIS).

E.Erinea Slika 3

Pršice obeh vrst so majhne, s prostim očesom praktično ne vidne. Velike so približno 0,22 mm in se skrivajo ter razmnožujejo v šiškah, kjer so zaščitene pred negativnimi okoljskimi vplivi. Poleg značilnih poškodb lahko vrsti ločimo tudi po obarvanosti samic. Samice vrste Aceria tristriata so rdečkaste barve med tem, ko so samice vrste Eriophyes erinea bele.
Pršice vrst Aceria tristriata in Eriophyes erinea prezimijo v brstih. Njihov razvoj sovpada z razvojem listja orehov. Ko se vreme ogreje postanejo pršice mobilne in kolonizirajo listje takoj, ko se to razvije.

Varstvo pred obema vrstama pršic ni gospodarsko niti ekološko upravičeno. Pršice ne povzročajo gospodarske škode. Vplivajo le na estetski izgled drevesa. V kolikor je to moteče lahko odstranjujemo močno okužene veje in poganjke ter na ta način zmanjšujemo populacijo pršic.

Solar A., 2019. Lupinarji: oreh, leska kostanj mandelj. Ljubljana. ČZD Kmečki glas, 184 str.

Flechtmann C. H. W., Auger P., 2002. Veraeghe A., Cambronne N, Kreiter S., The eriophyoid mites (acarina) from walnut trees in Grenoble. Acarologia, 2002. XLII, 2: 377-388.

Hosseini M., Khanjani M., Karamian R. 2019. Resistance of some commercial walnut cultivars and genotypes to Aceria tristriata (Nalepa) (Acari: Eriophyidae) and its correlation with some plant features. Society of Chemical Industry. Pest Manag Sci 2020; 76: 986–995

Vacante V., 2016. The Handbook of Mites of Economic Plants : Identification, Bio-Ecology and Wallingford : CABI, [2016]: Str.249

Chireceanu C., Chiriloaie A., Teodoru A., Sivu C. 2015. Contribution to knowledge of the gall insects and mites associated with plants in southern Romania. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LIX, Print ISSN 2285-5653, 27-36.

Rust and gall mites. https://gardening.which.co.uk/hc/en-gb/articles/115001013309-Rust-and-gall-mites (dostopno 29.10.2020)

Acria tristriata (Nalepa, 1890) in GBIF Secretariat (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://www.gbif.org/species/4544517 (dostopno 29.10.2020)