Orehovi listni pršici

Kazalo: Orehovi listni pršici

Aceria tristriata, Eriophyes erinea

David Snoj, januar 2023

Uvod

Orehovi pršici Aceria tristriata in Eriophyes erinea sta pršici šiškarici (Eriophyidae), ki povzročata deformacije na listju oreha. Izvirata iz Azije in sta prisotni sta na vseh celinah kjer veljata za pogostega, a ne gospodarsko pomembnega škodljivca. O dejanski škodi zaradi zmanjšanja asimilacijske listne površine poročajo le iz Irana, kjer poteka žlahtnjenje orehov v smeri odpornosti oz. tolerance na pršici.

Poškodbe

Orehova pršica šiškarica Aceria tristriata povzroča nastanek majhnih šišk na zgornji strani lista. Šiške so velike 1-2 mm, otrdele z majhno luknjico na spodnji strani. Sprva so zelene barve, nato porjavijo. Pojavijo se v 1-2 cm širokem pasu ob lateralnih in glavnih listnih žilah. V primeru močnega napada se šiške pojavijo tudi med žilni listni površini. Posledično se listje začne zvijati in deformirati ter v primeru močnega napada predčasno odpade. Včasih se zaradi sesanja pršic na mladih plodičih, pojavijo bradavičaste deformacije, podobno kot na listih.

Slika 1: Šiške na listni površini, ki jih povzroča orehova pršica šiškarica Aceria tristriata (arhiv KIS).

Orehova pršica Eriophyes erinea povzroča nastanek mehurjastih tvorb na med žilni listni površini. S spodnje strani lista je opaziti zadebeljena, deformirana, razbarvana mesta, poraščena z dlačicami. Na zgornji strani lista so vidne mehurjaste tvorbe , ki tekom rastne dobe rdečijo. Prav tako kot pršica šiškarica Aceria tristriata, tudi pršica vrste Eriophyes erinea napada zelene plodiče in na njih povzroči deformacije.

Slika 2: Mehurjaste poškodbe, ki jih povzroča orehova pršica Eriophyes erinea (arhiv KIS).

Slika 3: Mehurjaste poškodbe, ki jih povzroča orehova pršica Eriophyes erinea (arhiv KIS).

Opis in bionomija

Pršice obeh vrst so majhne, s prostim očesom praktično ne vidne. Velike so približno 0,22 mm in se nahajajo ter razmnožujejo v šiškah, kjer so zaščitene pred negativnimi okoljskimi vplivi. Poleg značilnih poškodb lahko, ob natančnem pregledu, vrsti ločimo tudi po barvi samic. Samice vrste Aceria tristriata so rdečkaste barve, med tem ko so samice vrste Eriophyes erinea bele.

Pršice vrst Aceria tristriata in Eriophyes erinea prezimijo v brstih. Njihov razvoj sovpada z razvojem listja orehov. Ko se vreme ogreje postanejo pršice aktivne in kolonizirajo listje takoj, ko se to razvije.

Varstvo

Varstvo pred obema vrstama pršic ni gospodarsko niti ekološko upravičeno. Pršice ne povzročajo gospodarske škode. Vplivajo le na estetski izgled drevesa. V kolikor je to moteče lahko odstranjujemo močno okužene veje in poganjke ter na ta način zmanjšujemo populacijo pršic.

Viri

Solar A., 2019. Lupinarji: oreh, leska kostanj mandelj. Ljubljana. ČZD Kmečki glas, 184 str.

Flechtmann C. H. W., Auger P.,  2002. Veraeghe A., Cambronne N, Kreiter S., The eriophyoid mites (acarina) from walnut trees in Grenoble. Acarologia, 2002. XLII, 2: 377-388.

Hosseini M., Khanjani M., Karamian R. 2019. Resistance of some commercial walnut cultivars and genotypes to Aceria tristriata (Nalepa) (Acari: Eriophyidae) and its correlation with some plant features. Society of Chemical Industry. Pest Manag Sci 2020; 76: 986–995

Vacante V., 2016. The Handbook of Mites of Economic Plants : Identification, Bio-Ecology and Wallingford : CABI, [2016]: Str.249

Chireceanu C., Chiriloaie A., Teodoru A., Sivu C. 2015. Contribution to knowledge of the gall insects and mites associated with plants in southern Romania. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LIX, Print ISSN 2285-5653, 27-36.

Rust and gall mites. https://gardening.which.co.uk/hc/en-gb/articles/115001013309-Rust-and-gall-mites (dostopno 29.10.2020)

Aceria tristriata (Nalepa, 1890) in GBIF Secretariat (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://www.gbif.org/species/4544517 (dostopno 29.10.2020)