Papirnata bolezen listja pora in čebule

Kazalo: Papirnata bolezen listja pora in čebule

Phytophthora porri

Primož Žigon; oktober 2017

Uvod

Povzročitelj bolezni Phytophthora porri, poleg pora in čebule okužuje tudi ostale rastlinske vrste iz rodu Allium. Bolezen se običajno pogosteje pojavi v pozno poletnem času in povzroča gospodarsko pomembno škodo predvsem na poru, pri katerem so različne sorte različno občutljive za okužbo.

Bolezenska znamenja

Na poru se značilna bolezenska znamenja kažejo na konicah listov, ki so sprva vodene barve in pričnejo bledeti. Simptomi se širijo od konic listov proti spodnjemu delu listne ploskve, v obliki bledikastih peg elipsaste oblike, velikosti do nekaj centimetrov. Notranjost peg postane bele barve,  rob med zdravim in okuženim tkivom pa je značilno vodeno razbarvan. Konice listov okuženih rastlin se sčasoma popolnoma obelijo, posušijo in zvijejo. Odmrlo tkivo je krhko in na videz podobno papirju.

Na čebuli so simptomi bolezni podobni kot na poru, belkaste pege pa se pojavljajo po celotni listni ploskvi. Močno okuženi listi se zvijajo in odmrejo.

Slika 1: Phytophthora porri na poru (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Phytophthora porri je fakultativni parazit in preživi na okuženih rastlinskih ostankih ali pa se v obliki trajnih oospor v tleh ohranja vrsto let. Do okužbe pride v vlažnem in toplem vremenu ob neposrednem stiku konic listov s površino tal ali v deževnem vremenu, ko dežne kapljice nanesejo na površino listov  delce tal, onesnažene z oosporami. Optimalne razmere za okužbo so pri temperaturah med 12 in 22 ⁰C.

Varstvo

Preventivni ukrepi

Ker se oospore povzročitelja bolezni ohranijo v tleh in na okuženih rastlinskih ostankih je širok kolobar najzanesljivejši preventivni ukrep za preprečevanje pojava bolezni, pri čemer si rastline iz družine čebulnic ne smejo slediti pogosteje kot vsako tretje leto. Posevke je potrebno zasnovati na dobro pripravljenih in odcednih zemljiščih. Priporočljiva je setev na grebene, kar omogoča hitrejše odtekanje padavinske vode. Rastlin ne namakamo po nepotrebnem in s tem zmanjšamo možnost širjenja okužb, še posebej tam kjer se je bolezen v preteklosti že pojavila.

Kemično varstvo

Ob upoštevanju preventivnih ukrepov je kemično zatiranje bolezni v praksi redko potrebno.  Učinkovitost delovanja sicer izkazujejo različne aktivne snovi s kontaktnim in sistemičnim delovanjem.

Uporabljeni viri

EPPO Standard PP 2/1(1) Guideline on good plant protection practice: principles of good plant protection practice. 1994. OEPP/EPPO Bulletin, 24. OEPP/EPPO, Pariz: 233-240

Koike S. T., Gladders P., Paulus A. O. 2007. Vegetable Diseases, A Colour Handbook. San Diego, Boston, Academic Press: 451 str.

Plantwise Technical Factsheet: White tip of leek (Phytophthora porri). Wallingford, CABI.
http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=40987 (oktober 2017)