Bakterijske pege, proge in ožigi na listih žit

Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.

Janja Lamovšek, november 2016

Uvod

Na listih pšenice, ječmena in ovsa se lahko v obdobjih vlažnega vremena pojavijo ožigi in pege, ki jih povzročajo različne bakterije. V večini primerov so okužbe lokalne, zato ne povzročajo večje gospodarske škode.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Najpogostejši povzročitelj listih ožigov na pšenici je bakterija Pseudomonas syringae pv. syringae. Ta bakterija je vsesplošno razširjena in jo pogosto najdemo na površini listov. Ožige povzročata tudi bakteriji P. syringae pv. coronafaciens (rdeči ožig na ovsu ) in P. syringae pv. striafaciens (progasti ožigi na ječmenu), medtem ko bakterija Xanthomonas translucens pv. translucens povzroča rjave proge na listih pšenice in ječmena .

Prva prepoznavna bolezenska znamenja so manjši vodeni madeži, ki se z dejavnostjo bakterij razširijo v večje lise, pege ali proge na zgornji strani listov. Bolezenska znamenja v obliki rjavih prog (X. campestris pv. translucens), ki se širijo ob listnih žilah, pogosteje opazimo pri ječmenu in pšenici, redkeje na ovsu.

Razvoj in širjenje bolezni

Bakterije preživijo v tleh in v vodi, razširjajo pa se z dežjem ob močnem vetru. Na njivi prezimijo na odmrlih ostankih žit, na nekaterih divjih travah ter na semenu. Ob vlažni in topli pomladi (15 – 25 °C) lahko pride do okužb mladega posevka iz kateregakoli omenjenega vira. Kasneje sta za razširjanje bakterij pomembna dež z vetrom in dejavnost žuželk. Ob toplem in suhem vremenu se napredovanje bolezni ustavi in novi listi so lahko povsem brez znakov bolezni.

Varstvo

Preventivni ukrepi                                                                                                                                

Najboljša preventiva je sajenje zdravega semena, uporaba vsaj delno odpornih sort in uporaba širokega kolobarja. Prav tako se izogibamo zalivanju posevka s pršenjem, zlasti ob močnejših okužbah. Čeprav bolezen v večini primerov ni problematična, je priporočljivo odstranjevanje žetvenih ostankov.

Kemično varstvo

Kemičnih sredstev za zatiranje bakterijskih listnih ožigov ni.

Uporabljeni viri

Compendium of wheat diseases and pests. 3. izdaja. 2010. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 171 str.

UC pest management guidelines, small grains, powdery mildew http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r730101211.html (9.11. 2016)