Plectosphaerella cucumerina

Plectosphaerella cucumerina

Urša Prislan, december 2022

Uvod

Gliva Plectosphaerella cucumerina je bila prvič opisana leta 1919 kot Venturia cucumerina. Znana je kot splošno razširjena in polifagna gliva, a ji v preteklosti kot patogenu niso pripisovali večjega pomena. V zadnjih letih po svetu opažajo večje izgube pridelkov zaradi okužb s to glivo. Obseg gostiteljskih rastlin je širok, okužuje paradižnik, melone, kumare, buče, papriko, solato, krompir in številne druge.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Simptomi okužb z glivo Plectosphaerella cucumerina na paradižniku se kažejo kot rumenenje spodnjih starejših listov ob začetku nastavljanja plodov ter zmanjšan turgor v zgornjih mlajših listih. Rastline, ki so močno okužene prenehajo z rastjo in začno veneti, ko se začne dozorevanje plodov.

Na steblih in na spodnji strani listov se lahko pojavijo bele ali kremne lise, ki sovpadajo z listnimi žilami.

Stebla okuženih rastlin porjavijo in gnijejo, na njih se lahko pojavijo tudi oplutenele pege. Ko bolezen zelo napreduje, lahko stebla postanejo zelo krhka, kar vodi do njihovega zloma. Ob prerezu stebla, je opazna rjavo razbarvana notranjost.

Korenine postanejo nekrotične, porjavele z malo sekundarnimi koreninicami.

Slika: Okužba stebla z glivo Plectosphaerella cucumerina (arhiv KIS).

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva P. cucumerina lahko okužuje rastline v širokem temperaturnem razponu, nekje med 10 in 31 °C, optimalna temperatura za njen razvoj pa je okoli 25 °C.

Gliva ne oblikuje klamidiospor, je saprofit in v tleh preživi na odmrlih rastlinskih ostankih. Konidiji ob nastopu ustreznih razmer vršijo okužbe rastlin, ko vstopijo v rastlino skozi koreninske vršičke ali skozi rane na koreninah ter se od tam pomikajo navzgor po celotni rastlini.

Je talna gliva, ki se na nova območja prenaša z okuženo zemljo ali s sadilnim materialom. V primeru hudih nalivov in dežja se lahko prenaša iz polja na polje po tekoči vodi.

Varstvo

Uporabljamo fitofarmacevtska sredstva, ki so v aktualnem letu na seznamu dovoljenih za uporabo na gostiteljski rastlini.

Kolobar je zaradi širokega obsega gostiteljskih rastlin, ki jih gliva P. cucumerina lahko prizadane, težko uspešen preventivni ukrep za preprečevanje bolezni. Zato za saditev izberemo tolerantne sorte in certificiran sadilni material, kar nam zagotavlja dobro zdravstveno stanje sadilnega materiala.

Viri

Carlucci A., Raimondo M.L., Santos J., Philips A.J.L. 2012. Plectosphaerella species associated with root and collar rots of horticultural crops in southern Italy.

Xu J., Xu X-D., Cao Y-Y., Zhang W-M. 2014. First report of greenhouse tomato wilt caused by Plectosphaerella cucumerina in China. Plant Disease:98(1):158.