Rak koreninskega vratu na malinah

Agrobacterium rubi

Janja Lamovšek, posodobljeno november 2022

Uvod

Bakterije vrst Agrobacterium rubi in Agrobacterium tumefaciens povzročajo razvoj tumorjev na koreninskem vratu in steblu malin ter robid. Bolezenska znamenja spominjajo na rak koreninskega vratu na vinski trti, ki ga prav tako povzročajo bakterije iz rodu Agrobacterium (A. tumefaciens in A. vitis). V Sloveniji še nismo potrdili prisotnosti te bolezni na jagodičevju, vendar lahko pričakujemo pojav v prihodnosti, saj bolezen že povzroča težave v Srbiji na sorti malin »Wilamette« (Milijašević in sod., 2007).

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Bakterije, ki povzročajo tumorske tvorbe (rak) na koreninskem vratu, spadajo v rod Agrobacterium. Najbolj pogosta vrsta je A. tumefaciens, ki je sposobna spodbuditi nastanek tumorjev na številnih dvokaličnicah, kot so sadna drevesa, vinska trta in okrasne rastline. Sorodna vrsta A. vitis povzroča nastanek raka na vinski trti, vrsta A. rubi pa je patogen malin. Leta 2015 je bila odkrita nova vrsta, Agrobacterium arsenijevicii (Kuzmanović in sod., 2015) kot novi povzročitelj raka koreninskega vratu na malinah.

Bolezen prepoznamo po značilnih izrastkih, ki spominjajo na tumorje, na koreninskem vratu ali celo na koreninah. Sprva so tumorji svetle, belkaste barve s hrapavo in gobasto strukturo. Sčasoma porjavijo, olesenijo in pričnejo razpadati. Običajno se med zimo odluščijo s stebla, a se v spomladanskem času zopet pojavijo ob mestih lanskoletnih tumorjev. Tumorske tvorbe s svojo dejavnostjo omejujejo prenos vode in hranil od korenin do poganjkov. Obolele rastline lahko kažejo znamenja pomanjkanja vode in hranil, odvisno od velikosti in starosti tumorjev.

Slika 1: Vse patogene agrobakterije povzročajo podobna bolezenska znamenja. Na sliki so vidne tumorske tvorbe na steblu kalanhoje, ki so nastale po vnosu bakterij v umetno ustvarjene rane (foto: arhiv KIS)

Razvoj in širjenje bolezni

Bakterije iz rodu Agrobacterium najdemo v tleh. So del mikrobne združbe tal in večinoma neškodljive. A del populacije lahko nosi zapis za nastanek tumorskih tvorb v gostiteljskih rastlinah. Te bakterije zaznajo poškodbe na koreninah ali vratu skozi katere vstopijo v rastlino. Poškodbe lahko nastanejo ob obrezovanju, obdelovanju, pobiranju pridelka, s hranjenjem žuželk, poškodbah zaradi zimske in spomladanske zmrzali, ipd.  Ko bakterija prenese in vgradi zapis za nastanek tumorjev v rastlino, njena prisotnost v rastlinskem tkivu ni več obvezna. Bakterije prezimijo v tleh, a se velikost populacije močno zmanjša. Spomladi se zopet močno namnožijo ob koreninah okužene rastline in okužujejo sosednje rastline. Okužena tla ostanejo kužna še mnogo let po odstranitvi obolele rastline. Ker so bakterije Agrobacterium sposobne premikanja po tleh, se lahko prenašajo z dežjem, obrezovanjem (s škarjami in odprtimi ranami na obrezanih rastlinah), s premeščanjem okužene zemlje, zlasti na sadikah, ter z okuženimi sadikami z neizraženimi tumorji.

Varstvo

Preventivni ukrepi

Najbolj učinkovito varstvo so preventivni ukrepi, saj na tržišču trenutno še ni odpornih sort:

  • Nakup in sajenje zdravih sadik iz zaupanja vrednega vira;
  • Sadike za sajenje naj nimajo poškodovanega koreninskega sistema;
  • Sajenje na mesta, kjer se bolezen ne pojavlja.

Nekemično zatiranje

Okužene rastline malin je priporočljivo izkopati in sežgati, da se prepreči širitev patogenov po nasadu.

Kemično zatiranje

Registriranih sredstev za obvladovanje te bolezni ni.

Slika 2: Širitev tumorjev po steblu robide (foto: Eric Gabriel (2008) v Pscheidt & Ocamb, 2022)

Uporabljeni viri

Escobar M.A., Dandekar A.M. 2003. Agrobacterium tumefaciens as an agent of disease. Trends in Plant Science, 8, 8: 380 – 386

Milijašević S., Gavrilović V., Živković S., Trkulja N., Pučawska J. 2007. First report of tumorigenic Agrobacterium on raspberry in Serbia. Pesticides and Phytomedicine 22: 113-119

Petrović S., Leposavić A., Jevremović D. 2017. Raspberry: The management, processing and marketing. Scientific Pomological Society of Serbia, Čačak, Srbija: 258 str.

Pscheidt J.W., Ocamb C.M. (urednika). 2022.  Blackberry (Rubus spp.)-Crown and Cane Gall. Pacific Northwest Plant Disease Management Handbook.                                                    
https://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-disease/blackberry-rubus-spp-crown-cane-gall