Raspberry yellow spot

Raspberry yellow spot

Aljoša Beber in Nika Krivec, julij 2022

Uvod

Povzročitelj bolezni »raspberry yellow spot« še ni znan, najverjetneje pa gre za virusno obolenje. Simptomi so nerazločljivi od tistih, ki jih povzroča virus lisavosti listov malinjaka (»Raspberry leaf mottle virus« – RLMV). Slednji je eden izmed povzročiteljev bolezni malinovega mozaika.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

O bolezni poročajo s Poljske, kjer so jo opazili na gojenih in divjih malinah.

Bolezenska znamenja

Na listih se razvijejo rumene pege, ki so nepravilnih oblik in različnih velikosti ter so naključno razporejene po listih; najbolj so vidne v začetku rastne dobe. Bolezenska znamenja so bila opisana na sorti Malling Promise. Lahko se pojavita tudi tudi vihanje listov in pritlikava rast.

Načini prenosa

Povzročitelja bolezni »raspberry yellow spot« v naravi prenaša uš Amphorophora idaei, drug način prenosa je s cepljenjem. Na daljše razdalje se prenaša z vegetativnim razmnoževanjem rastlin.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejša oblika varstva in omejitve širjenja virusa. V primeru okužbe v nasadu okuženo rastlino odstranimo in jo uničimo.

Viri

Martin R. R., Tzanetakis I. E. 2017. Other Viruses and Viruslike Agents – Raspberry Yellow Spot. V: Compendium of Raspberry and Blackberry Diseases and Pests. 2nd Ed. Martin R. R., Ellis M. A., Williamson B., Williams R. N. (ur.). The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 93