Rdeča in bela listna pegavost jagod

Kazalo: Rdeča in bela listna pegavost jagod

Diplocarpon earliana (Ell. and Ev.) Wolf in Mycosphaerella fragariae (Tul.) Lindau

Primož Žigon, november 2016

Uvod

Rdeča in bela listna pegavost spadata med najpogostejše bolezni listov jagod. Bolezni se bolj pogosto pojavita zlasti v starejših nasadih in pri občutljivejših sortah jagod, večjo škodo pa lahko povzročita v bolj vlažnih letih. Pred razvojem odpornih sort je bela listna pegavost celo veljala za eno izmed gospodarsko najpomembnejših bolezni na jagodah.

Bolezenska znamenja

Prvi znaki bolezni se najizraziteje kažejo v obliki rdeče-vijoličastih peg, na zgornji strani starejših listov. Pri okužbi z belo listno pegavostjo se pege v sredini sčasoma obarvajo sivo in kasneje belo, robovi pa ostanejo vijoličasto-rjave barve. Pege dosežejo premer 1 do 3 mm in se med seboj združujejo, tako da na koncu celotno tkivo nekrotizira in se posuši.

Pri okužbi z rdečo listno pegavostjo so pege v premeru velike do 5 mm in nepravilnih oblik. Pege sčasoma porjavijo, na sredini pa se pojavijo črne pike (nespolna trosišča). Pege se med seboj združujejo, robovi listov se vihajo navzgor in postopoma sušijo.

Običajno se na listih hkrati pojavijo različna bolezenska znamenja, katerih izvor pa posameznemu povzročitelju lažje pripisujemo v začetnih fazah razvoja bolezni. Razlike v simptomih so odvisne tudi od sorte, tehnologije pridelave in vremenskih razmer. V primeru močnejših okužb se lahko znamenja okužbe z rdečo in belo listno pegavostjo pojavijo tudi na listnih in cvetnih pecljih, čašnih listih in plodovih.

Slika 1: Bela listna pegavost jagod (foto: arhiv KIS).

Razvoj in širjenje bolezni

Glivi se ohranjata na okuženih živih ali odmrlih listih. Spomladi se tvorijo konidiji (nespolni trosi), preko katerih se okužba ob prisotnosti tekoče vode širi na mlajše liste. Rdeča listna pegavost se najhitreje širi pri temperaturi zraka med 20 in 25 ⁰C in vsaj 5 do 10 urnem trajanju omočenosti listov. Optimalne vremenski pogoji za širjenje bele listne pegavosti pa so izpolnjeni, ko temperatura zraka znaša med 10 in 30 ⁰C in so listi omočeni 12 ur ali več.

Varstvo

Preventivni ukrepi

Nasade jagod načrtujemo le na sončnih in dobro odcednih zemljiščih. Pritisk bolezni zmanjšamo z uporabo zdravega sadilnega materiala in izbiro sort, ki so bolj odporne na pojav pegavosti ter drugih listnih bolezni. S sajenjem na grebene in ustrezno medvrstno razdaljo preprečimo zadrževanje vlage med rastlinami. Zračnost v nasadu povečamo tudi z doslednim odstranjevanjem plevelov. Če imamo možnost, zalivamo zgolj z uporabo kapljičnih namakalnih sistemov, tako da površino listov čim manj omočimo. Pri pridelavi jagod v zavarovanih prostorih (tuneli, rastlinjaki) težav s pegavostjo listov običajno nimamo. Okužene in odmrle liste odstranimo iz nasada že po obiranju, s čimer zmanjšamo potencial za širjenje okužb v naslednjem letu.

Kemično zatiranje

Uporabe fungicidov za zatiranje listne pegavosti se poslužujemo preventivno, predvsem v primeru, da se posamezni simptomi bolezni pojavijo zgodaj, še pred cvetenjem jagod. V spomladanskem času lahko mlado listno maso preventivno zavarujemo, saj so mladi listi  še posebej dovzetni za na nastanek novih okužb. Za škropljenje lahko uporabimo bakrove pripravke in nekatere druge registrirane fungicide.

Odsek

Compendium of strawberry disease. second edition. 1998. The American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota: 98 str.

Heidenreich C. Turechek B. Strawberry Leaf Scorch. Cornel Fruit. NY, Cornell University, Department of Horticulture.
http://www.fruit.cornell.edu/tfabp/strawleafscorch.pdf (november 2016)

Heidenreich C. Turechek B. Strawberry Leaf Spot. Cornel Fruit. NY, Cornell University, Department of Horticulture.
http://www.fruit.cornell.edu/tfabp/strawleafspot.pdf (november 2016)

Louws F., Ridge G. 2014. Common Leafspot of Strawberry. NC Cooperative Extension. NC State University and NC A&T State University.
https://content.ces.ncsu.edu/common-leafspot-of-strawberry (november, 2016)

Louws F., Ridge G. 2014. Leaf Scorch of Strawberry. NC Cooperative Extension. NC State University and NC A&T State University.
https://content.ces.ncsu.edu/leaf-scorch-of-strawberry (november, 2016)

Vrabl S. 1992. Bolezni in škodljivci jagodičevja. Ljubljana, ČZP Kmečki glas: 98 str.