Rdečenoga lilijevka

Lilioceris merdigera (L.)

Špela Modic; oktober 2017

Uvod

Rdečenogo lilijevko Lilioceris merdigera (L.) in lilijevko Lilioceris lilii (Scop.) uvrščamo v družino  hroščev lepenjcev (Coleoptera, Chrysomelidae). Rdečenogo lilijevko L. merdigera (L.) ločimo od lilijevke L. lilii (Scop.) po barvi nog in glave, ki je pri rdečenogi lilijevki rdeča, pri navadni lilijevki pa črna. Prav tako se razlikujeta pri izbiri gostiteljskih rastlin. Lilijevka se prehranjuje izključno z rastlinami iz rodu Lilium in Fritillaria, medtem ko se rdečenoga lilijevka prehranjuje z rastlinami iz rodov Lilium, Allium, Polygonatum in Convallaria.

Slika 1: Rdečenoga lilijevka Lilioceris merdigera (L.) (foto: arhiv-KIS)

Slika 2: Lilijevka Lilioceris lilii (Scop.) (foto: T. Haye)

Poškodbe

V primeru večjega napada lahko povzročijo hrošči in ličinke škodo na gostiteljskih rastlinah. Rdečenoga lilijevka (L. merdigera) s prehranjevanjem na lukovkah (Alliaceae) in lilijevka (L. lilii) s prehranjevanjem na beluševkah (Liliaceae).

Slika 3: Ličinke Lilioceris spp na česnu (foto: arhiv KIS)

Opis in bionomija

Odrasli hrošči so živo rdeče barve, s črnimi nitastimi tipalkami, veliki od 6 do 8 mm. Obe vrsti hroščev imata podoben razvoj. Prezimijo hrošči v tleh. Na rastlinah jih opazimo spomladi, ko se začnejo dopolnilno prehranjevati. Nekaj tednov po pojavu se parijo, nato oplojene samice začnejo odlagati jajčeca in sicer v vrsto na spodnjo stran listov gostiteljskih rastlin. Jajčeca so oranžna in 1 mm dolga. Iz jajčec se po enem tednu izležejo ličinke, ki se v treh tednih štirikrat levijo. Značilno zanje je, da so obdane z debelim fekalnim ščitom. Prehranjujejo se z listi in cvetovi. Dozorele ličinke migrirajo v tla, kjer oblikujejo bel kokon, v katerem se zabubijo. Iz bub se še isto leto izležejo hrošči, ki po prehranjevanju tudi prezimijo.

Slika 4: Jajčeca Lilijevke (Lilioceris spp.) (foto: T. Haye)

Slika 5: Ličinke Lilijevke (Lilioceris spp.) (foto: T. Haye)

Varstvo

Včasih povzročijo lilijevke Lilioceris spp. škodo na gostiteljskih rastlinah, ker pa ni gospodarsko pomembna, zanje niso predvideni ukrepi zatiranja. Zatiranje oziroma omejevanje škode zaradi hroščev lilijevk Lilioceris spp. temelji predvsem na preventivnih ukrepih. S spremljanjem zastopanosti hroščev, jajčec ali ličink na vrtovih jih lahko v primeru manjšega napada ročno odstranjujemo ter s tem preprečimo večjo škodo.

V Evropi živijo parazitoidi ličink lilijevk: Tetrastichus setifer Thomson (Hymenoptera: Eulophidae); Lemophagus pulcher Szepligeti, L. errabundus Gravenhorst, Diaparsis jucunda (Holmgren) (Hymenoptera: Ichneumonidae), in Meigenia mutabilis (Diptera, Tachinidae).

Uporabljeni viri

Tullgren, A., (1929) Kulturväxterna och djurvärlden, 324-325

Haye T; Kenis M, 2004. Biology of Lilioceris spp. (Coleoptera: Chrysomelidae) and their parasitoids in Europe. Biological Control, 29:399-408.