Rhizoctonia spp.

Rhizoctonia spp.

Urša Prislan in Janja Zajc, oktober 2022

Uvod

Glive rodu Rhizoctonia so razširjene po vsem svetu in so gospodarsko pomembni škodljivi organizmi, ki vplivajo na zmanjšanje in kakovost pridelka gojenih rastlin, med njimi tudi paradižnika (Solanum tuberosum), paprike (Capsicum spp.) in jajčevca (Solanum melongena). Patogeni tega rodu povzročajo različne bolezni, padavico sadik, gnitje korenin, gnitje plodov in stebla. Najpomembnejši predstavnik tega rodu je Rhizoctonia solani.

Bolezenska znamenja in opis povzročitelja

Mlade sadike propadejo takoj po vzniku oziroma lahko propadejo še preden prodrejo iz tal. Gliva povzroči rjavo, rjavo rdeče ali celo črno lezijo stebla tik na tlemi. Mlado steblo se skrči in postane mehko, rastlina pade in odmre.

Pri gnilobi korenin je opaziti rdečkasto do rjavo gnilobo na koreninah, ki so bile predhodno poškodovane ali če rastlina rastne v neugodnih tleh. Pri gnitju plodov, se na plodovih razvijejo izmenični svetli in temni koncentrični pasovi.

Okužene rastline zaostanejo v rasti, spodnji listi pa lahko porumenijo in odpadejo. V hudih razmerah pride do popolnega propada rastline. Če so napade starejše sadike, so poškodbe omejene, ker so sadike že bolj odporne.

Slika 1: Rjava nekroza na dnu stebla paradižnika, ki jo je povzročila Rhizoctonia solani (foto: Ephytia-INRAE).

Slika 2: Rjava nekroza na dnu stebla sadike paprike, ki jo je povzročila Rhizoctonia solani (foto: IPM Images).

Slika 3. Gniloba, ki jo na plodov rastline paradižnika povzroča Rhizocotnia (foto: IPM Images).

Razvoj in širjenje bolezni

Rod Rhizoctonia velja za kompleksen rod nitastih gliv, katerim je skupno to, da ne proizvajajo spor. So prebivalci številnih tal, v katerih preživijo kot aktivno rastoči micelij oziroma mirujoči micelij ter včasih v obliki sklerocijev. Uspešno kolonizirajo odmrli rastlinskih material. Temperatura, vlaga, pH, konkurenčnost drugih organizmov so pomembni dejavniki za njihovo preživetje tleh.

Bolezenski znaki, ki jih povzročajo glive rodu Rhizoctonia so navadno hujši pri temperaturah, ki so neugodne za njihove gostitelje, od 15 do 18 °C. Suha tla zavirajo njihov razvoj.

Gliva hitro prodre v rastlino skozi rane, vendar je sposobna napasti tudi zdravo, mlado in sočno tkivo. R. solani povzroči hitro uničenje tkiva z močnim encimskim delovanjem.

Glive rodu Rhizoctonia se lahko na nova območja prenašajo z rastnim substratom ali preko okuženih rastlin in se zlahka širi z vodo. V zraku ni sicer ni spor, ki bi se širile na daljše razdalje, vendar se lahko inokulum glive v obliki sklerocijev ali koščkov micelija raznese po zraku s prašnimi delci.

Varstvo

Bolezen je pogostejša pri poškodovanih rastlinah ali rastlinah, ki so izpostavljene stresnim dejavnikom kot sta presežek ali pomanjkanje vode in gnojil.

Preventivno delovanje za preprečevanje bolezni, ki jo povzroča Rhizoctonia, zato temelji na zagotavljanju optimalnih rastnih pogojev ter izogibanje obdobjem mokrih pogojev, ki jim sledijo suhi pogoji. Ključnega pomena je tudi preprečevanje poškodb rastlin, zlasti poškodb korenin, ki jih povzročajo nematode. Preprečiti je potrebno stik plodov s tlemi, saj se lahko na tak način okužijo.

Priporoča se uporaba semena, ki je predhodno tretirano s fungicidi za kontrolo R. solani.

V rastlinjakih uporabljamo predhodno kemično oziroma toplotno obdelan sadilni substrat.

Močno prizadete rastline je treba takoj odstraniti iz nasada.

Viri

Ajayi-Oyetunde, O. O.; Bradley, C. A. Rhizoctonia solani : Taxonomy, population biology and management of Rhizoctonia seedling disease of soybean. Plant Pathol. 2018, 67 (1), 3–17. https://doi.org/10.1111/ppa.12733.

Garcia Garcia V., Portal Onco, M.A., Rubio Susam V., 2006. Biology and Systematics of the form genus Rhizoctonia. Spanish Journal of Agrucultural Research: 4(1), 55- 79

Jones J.B., Stall R.E.,  Zitter T.A. 1993. Compedium of Tomato Diseases. Second edition. The American Phytipathological  Society, Minnesota: str 21.

Ephytia (INRAE): http://ephytia.inra.fr/en/C/5199/Tomato-Thanatephorus-cucumeris-Rhizoctonia-solani

IPM Images (The University of GeorgiaWarnell School of Forestry and Natural Resources and College of Agricultural and Environmental Sciences, The Center for Invasive Species and Ecosystem Health, USDA National Institute of Food and Agriculture, Southern Integrated Pest Management Center, Southern Plant Diagnostic Network, and USDA Identification Technology Program); https://www.ipmimages.org/