Rjavi zavijač

(Syricoris lacunana Denis & Schifermuller)

Matic Novljan; september 2016, posodobljeno januar 2023

Uvod

Rjavi zavijač je le en od zavijačev, katerih gosenice povzročajo škodo na jagodah. Škoda se pojavlja zelo lokalno in le redko je gospodarskega pomena. Rjavi zavijač spada med metulje (Lepidoptera) in ima mnogo latinskih sinonimov, tako ga lahko v različnih gradivih najdemo tudi pod imeni Olethreutes lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775), Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775), Olethreutes pallidana Hauder, 1918, Tortrix lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) in še nekaterimi drugimi. Na jagodah se sicer pojavljajo tudi gosenice drugih vrst zavijačev kot so jagodov zavijač (Acleris comariana [Lienig & Zeller, 1846]), trsni zavijač (Sparganothis pilleriana [Denis & Schiffermüller, 1775]) in druge.

Slika 1: Vešča rjavega zavijača (Syricoris lacunana) (Foto: Eino Ylönen).

Poškodbe

Rjavi zavijač je izrazito polifagen škodljivec, katerega gosenice objedajo širok nabor rastlin, tudi samonikle. Gosenice, ki povzročajo škodo na jagodah, prezimijo v zapredkih na rastlini. Zgodaj spomladi (od marca do maja) sprva objedajo liste, nato pa tudi cvetove.

Opis in bionomija

Rjavi zavijač ima eno generacijo letno. Zavijači (odrasli osebki) letajo od konca maja do konca avgusta. Samice odlagajo po dva ali tri ovalna jajčeca v skupke na liste, iz katerih se po približno desetih dneh izležejo gosenice, ki zrastejo do 14 mm. Glava gosenic je črna in svetleča, telo je temno rjave barve, skoraj vijoličaste. Gosenice se v poletnem času prehranjujejo v listih, jih zapredajo in v zapredkih tudi prezimijo. Gosenice se od spomladi (od marca do junija, odvisno od leta) dopolnilno prehranjujejo in zabubijo (od maja do julija). Buba je svetleče črne ali rjave barve.

Slika 2: Gosenica zavijača v listu jagode (foto: arhiv KIS).

Zatiranje

Nekemično

Najpomembnejše je zgodnje ugotavljanje prisotnosti škodljivca, še pred začetkom rastne dobe. V kolikor odkrijemo zapredke gosenic, lahko le-te v manjših nasadih ali vrtovih ročno odstranimo. Gosenice rjavega zavijača lahko uspešno zatiramo z ekološko bolj sprejemljivimi sredstvi skupaj z gosenicami drugih zavijačev. Ekološki pripravki so narejeni na osnovi mikrobiotičnih agensov kot je npr. entomopatogena bakterija Bacillus thuringensis. Pri uporabi teh sredstev je bistveno, da jih uporabimo pravočasno, takoj po izleganju, ko so gosenice še majhne. V tujini uporabljajo pri ekološki pridelavi jagod tudi posebne lovne pasti.

Kemično

Za zatiranje gosenic iz rodu metuljev so na jagodah registrirani tudi učinkoviti insekticidi, ki se uporabljajo za zatiranje grizočih in sesajočih žuželk. Tudi pri uporabi standardnih insekticidnih pripravkov je za doseganje zadovoljive učinkovitost potrebno sredstva uporabit v času takoj po izleganju gosenic. Zato je pomebno natančno spremljanje stanja v nasadu in pravočasno ukrepanje.

Uporabljeni viri

Alford D. V. 2011. Plant pests. London. HarperCollins: 500 str

Dean N. 2014. Syricoris lacunana (Dark Strawberry Tortrix)
https://www.flickr.com/photos/44691276@N06/14101713050 (september 2016)

Gratwick M. 1992. Crop pests in the UK. Collected edition of MAFF leaflets. Chapman & Hall, London. 490 str.

Koron D. 1997. Jagode: Pridelovanje in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas: 120 str

Koron D. 2014. Jagodičje: gojenje in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas: 130 str

Hancock E.F., Bland K.P. 2014. Moths and butterflies of Great Britain and Ireland, 5.2. Leiden: Brill: 377 str

Global biodiversity information facility http://www.gbif.org/species/1744593 (avgust, 2016)

Vrabl S. 1992. Bolezni in škodljivci jagodičevja. Ljubljana: Kmečki glas: 98 str

Slika 1:
http://insects.fi/kuvapankki/images/Lepidoptera/Tortricidae/Syricoris/lacunana/Syricoris%20lacunana%2007.jpg (september, 2016)

https://www.jungledragon.com/specie/24094/syricoris_lacunana.html
https://www.urbanatura.si/vsebina/1562