Škržati

Kazalo: Škržati

JESENOV ŠKRŽAT (Cicada orni), PRITLIKAVI ŠKRŽAT (Tettigettula pygmea) in OLJKOVA VEJIČINA HRŽICA (Rosseliella oleisuga)

Matjaž Jančar in Marko Devetak; november 2017

Uvod

Jesenov škržat povzroča do centimeter dolge vzdolžne, nacefrane vreznine na vejicah oljke. V oljčnih nasadih se pojavlja skozi celo poletje. Škodo povzroča odrasla samica, ki z močnim leglom zareže v vejico oljke in vanjo odlaga jajčeca. Poškodbe so zelo neugodne predvsem na mladih oljkah, saj se lahko zaradi globokega vreza del vejice nad tem mestom posuši. V ureznino v oljčni vejici lahko odloži jajčece oljkova vejičina hržica. Ličinke slednje vrtajo rove v lubju oljčne vejice. Zaradi poškodb se vejica praviloma posuši.

Od jesenovega škržata je zlasti za mlade nasade oljk nevarnejši pritlikavi škržat. Občasno lahko povzroči večjo škodo, saj se poškodovane vejice izsušijo. Vrsta je pogosta na Primorskem.

Slika 1: Poškodbe na vejicah (foto: M. Jančar)

Slika 2: Posušene veje (foto: M. Jančar)

Varstvo

Zatiranje ni predvideno. Posušene vejice izrežemo in uničimo s sežiganjem.

Uporabljeni viri

 Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«